Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

V: Wat verstaan jullie onder progressie?

A: Dat weet je toch wel?

V: Ik denk het, maar jullie gebruik van de term is verwarrend. Dus..?

A: Progressie is in rechte lijn voortgaan. Iemand die progressief is streeft naar vooruitgang.

V: Streeft men dan naar verbetering of verslechtering?

A: Naar verbetering, anders heet het achteruitgang.

V: Dus als iets goed was en slecht werd en je keert terug naar het goede boek je vooruitgang?

A: In die zin, ja.

V: Iemand die terug wil naar het goede in het verleden is dan toch progressief bezig?

A: Zo bezien wel.

V: Mooi je kunt dus conservatief zijn en het goede willen behouden, wanneer de situatie verslechtert en tegelijk daarmee progressief handelen. Duidelijk.

Interessante artikelen

De wereld wil graag eenheid in de zin van eensgezindheid over de hoge waarde van vrede. Geen oorlogen meer, onderling respect en eerbied voor elkaars domeinen. Dit betekent ook geen zucht naar expansi


Als de politiek en de leiders één ding duidelijk maken is dat het volslagen gebrek aan volledige en volwassen informatie naar de burgers. Het is opvallend hoe vaak de laatste tijd vraagtekens worden g