Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Wilders werd beticht van discriminatie, toen hij zei, dat Den Haag beter af was, als er minder Marokkanen zouden wonen. Van hem mochten ze vertrekken. Ik zou dat nooit zo zeggen. Ik geloof overigens niet dat Wilders discrimineert. Van hem mag iedereen vertrekken die er in zijn ogen een rotzooitje van maakt, behalve hier geboren Nederlanders, want die zijn ons eigen probleem. Buitenlanders wenst hij geen gelijke, nationaal tolerante behandeling toe. Hij generaliseert, provoceert en alarmeert. En als er een islamitisch bruggetje valt te slaan verdubbelt hij zijn ongenuanceerde ongenoegen. De Islam is zijn Carthaginem delendam esse. In velerlei opzichten zijn zijn denkbeelden verwerpelijk, juridisch onuitvoerbaar, humanitair steriel.

Een PvdA-politicus uit Amsterdam vergeleek zijn uitspraak met het denken en handelen van Hitler. Ik vond dat ook geen discriminatie. In de ogen van de politicus behandelde hij Wilders juist gelijk aan Hitler. Dat is de feiten in aanmerking nemend een niet houdbare vergelijking, maar het betreffende raadslid meende het wel. Vergelijken met wie wordt beschouwd als de verpersoonlijking van de duivel doe je niet bij wijze van verspreking. Er rust zelfs een taboe op. Ik moet vrezen, dat er nog heel wat Nederlanders zijn, die ook een hekel hebben aan rapalje en raddraaiers het liefst zien vertrekken van welke komaf dan ook. We hebben dit zo zijnde dan aardig wat Hitleriaanse types onder ons. Onder druk van de partij trok het raadslid zijn woorden in. Daar zet ik dus een vraagteken bij. Hij verweerde zich met te zeggen dat hij in woede ontstoken de twitter verstuurde. Wat minstens overeind blijft is, dat hij dus, mits woedend, tot verregaande uitspraken komt. Die 'sorry zo had ik het niet bedoeld' of 'ze hebben mij misverstaan' verontschuldiging is mij te gemakkelijk. Gezegd is gezegd.

Hoe dan ook, Nederland had weer zijn Wilders-rel.  Mijn eigen standpunt is, dat ik in alle landen van de wereld behalve Nederland een buitenlander ben; dus hoe kan ik tegen mijzelf zijn?

Een paar dagen later zei dominee Van Andel uit Montfoort, dat mevrouw Borst, vermoord door één of meer onbekenden om eveneens onbekende motieven, haar gerechtigde straf had gekregen van Gods zijde vanwege haar in zijn ogen misdadige inzet voor de legitimering van euthanasie. Ik mag hieruit opmaken dat deze dominee meent, dat iedereen die, onder omstandigheden zoals we die in Nederland hebben geformuleerd, euthanasie aanvaardbaar vindt door God mag worden bestraft, ook al wordt dit uitgevoerd door een moordenaar, die vast en zeker geen hemelse email heeft ontvangen. En zo’n man staat op zondag op de kansel? Hoe moet ik de mensen bezien, die nu en in de toekomst zijn preken bezoeken?

Nu mag u mij discriminatie verwijten: ik vind dat iedereen die zo denkt en spreekt als deze dominee uit Nederland dient te vertrekken. Ik weet alleen niet waar naar toe; er zijn zoveel landen waar men zijn mening ook is toegedaan of er dicht bij in de buurt komt. Vergeleken met de verontwaardiging onder politici over de uitspraak van Wilders mocht ik verwachten, dat met de dominee en zijn mening de vloer zou zijn aangeveegd met een oproep tot ontzetting uit zijn geestelijke ambt. Het bleef wonderbaarlijk stil. Ook van de kant van diens partij.

Vervolgens you tubed een Friese rappper een lied met beeldbegeleiding, waarin de suggestie wordt gewekt in tekst en beeld, dat Wilders zou moeten worden geëxecuteerd. We kunnen natuurlijk redeneren, dat elke periode zijn eigen gekken heeft en dat we er geen aandacht aan moeten besteden, maar in de Internetwereld betekent www blijkbaar de war with words, met een tomeloze beschikbaarheid van bereiks- en contactkanalen. Als dit de vrijheid van meningsuiting moet representeren, vraag ik mij af waar de grenzen liggen. Het is duidelijk dat de grens die laster heet allang is platgetreden door de hordes van idiotie en naar een open jachtterrein en de kale vlaktes van het Keizerrijk van Onfatsoen is opgeschoven. 

Je zou bijna tot de slotsom komen, dat het Denken Nederland al heeft verlaten of dat de uitstoot van informatie onze atmosfeer meer vergiftigt dan CO2. Teveel vrijheid leidt tot geestelijke losgeslagenheid. Hoe kunnen we de balans herstellen? Wat ging er mis in onze educatie?

Ontstaat er zoiets als woordmoord?

Interessante artikelen

Mevrouw Lagarde, directeur van het IMF stelt voor Griekenland nog twee jaar te geven om de bezuinigingen en de resultaten ervan aldaar een kans te geven. Dit betekent dat er op korte termijn nog geen


Het bestaan van goed en kwaad is een centraal thema in godsdiensten en in de moraal en in de maatschappij in het algemeen. Veel minder maar minstens zo heftig is de oppositie van genoegen en pijn. In


In Amerika wordt een BA-er (bekende Amerikaan) beschuldigd van seksueel machtsgedrag en in Nederland volgt een kleine lawine van openbaringen. Zo werken media als vermenigvuldigingsinstrument. Vroeger