Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Laten nu uitgerekend de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de grootste wapenfabrikanten en -leveranciers van de wereld zijn: China, Rusland, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Stel je voor, dat de leden van de permanente Anti Drugsraad van de Verenigde Naties zouden zijn Myanmar, Colombia, Afghanistan, Bolivia en Mexico (?!)

 

In het ISIS-conflict zijn Syrië en Irak direct betrokken landen. Meer of minder zijn ook betrokken Iran, Libanon, Turkije, Koerdistan. Op de zeer nabije achtergrond raakt het conflict alle landen in het Nabije Oosten, dus ook Saoedi Arabië, de Emiraten, Qatar en uiteraard vanuit elders in de wereld alle landen die deelnemen in de coalitie tegen ISIS. De mondiale betrokkenheid gaat nog verder voor wie bedenkt, dat dwars door alle groeperingen heen Jihadisten uit die coalitielanden en van daar buiten het strijdgewoel opzoeken en al vechtend partij kiezen. Inmiddels zijn de eerste wraaknemingen of repercussies op eigen westerse bodem al opgedoken. Zo beschouwd is het al lang geen regionaal conflict meer, maar krijgt het het karakter van een mondiale disruptie. Deze ontwrichting zal nog decennia duren, want haatgevoelens en revanchegedachten nestelen zich diep in het geheugenDNA. De vluchtelingenstromen nemen toe. Waarmee in beginsel de verdeeldheid slechts toeneemt.

Aan het Midden-Oostenfront strijden enige tientallen facties en groeperingen, die vaak ook onderling vijandig tegenover elkaar staan. Zij beschikken over moderne wapens, die door alle veroveringen en heroveringen een week of een maand geleden nog in handen waren van de vijand en vice versa. Trekkertje wisselen heet dat. De niet direct betrokken partijen komen hun eigen export tegen en voegen nieuwe arsenalen toe. In het bedrijfsleven kennen we de zogeheten ketenaansprakelijkheid. Dat gaat hier blijkbaar niet op. Vergeleken bij de wapensector is de Gordiaanse knoop een paperclip.

 

In de communicatiesector worden we hier te lande optimistisch opgeroepen meer aandacht te schenken aan content marketing. Ik heb het verontruste gevoel, dat de topvoorbeelden voor het oprapen liggen. Aan story telling voegt de wereld thans een bibliotheekverdubbeling toe. Voor crisismanagement zet Deloitte een expertisetak op. En mij wordt ook verteld dat we beter moeten luisteren en empathie tonen.  Let wel, dat gaat het om alledaagse contactstromen in de klantenmarkt en de overheidsgebieden. Het komt mij voor, dat we de basale communicatie nog eens aan een grondige revisie moeten onderwerpen en dan de wereld op één lijn krijgen in plaats van weinig verreikende zogenaamde nieuwgheden aanprijzen. Werk zat dus op fundamenteel niveau.

Interessante artikelen

Vrouwen die hetzelfde werk doen als mannen dienen op gelijk niveau te worden betaald. Zelfde werk, uren en cao. Ik zou niet weten hoe anders te redeneren of beslissen. Maar het proces zit ingewikkelde


Leef ik nog wel in het zelfde Nederland van 30, 40 jaar geleden. Dan bedoel ik niet de maatschappelijke en technische veranderingen zoals we die allemaal kennen. Nee, ik duid op de moraal. De hausse a


Nederland is ontegenzeglijk één van de betere landen, als het gaat om primaire levensvoorzieningen als behuizing, voedsel en medische voorzieningen of een sociaal vangnet. Ook andere omstandigheden zi