Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Tegen de hijgerige, tijdgebonden formats van tv-interviews en nieuws in vechten de kranten terug met meer duiding, uitleg en verdiepende beschouwing. Ook kranten en sommige journalistieke tijdschriften kennen een grens aan de lengtes van artikelen en berichten, maar als een onderwerp meer ruimte vergt, wordt die per krant ingeruimd of anders voor de zaterdagdikke editie bewaard. Drama en komedie komen in nieuwsvorm of columns tot u. De krant als te lezen theater: de v-reader zogezegd tegenover de av-reader.

 

Smeergeld naar Hellenië

Griekenland is volop in het nieuws. De zoveelste bocht in de achtbaan staat voor de deur. Een achtbaan als een spookhuis met twee uitgangen. Of de nog meer geld uitgang, de Mexit, of de Grexit. Dat de EU, IMF en ECB (Troijka) na tig keer overleg nog geen definitieve oplossing hebben gevonden geeft aan, dat er geen oplossing is. De afgelopen vijf jaar pompte de EU 150 miljard euro in Hellenië. Een deel kwam linea recta retour als rentebetaling. De banken blij. Maar een groter deel verdween. Niet in een bodemloze put. Het geld is niet verbrand. Nee, het ging in een Grieks vergiet. Via talloze gaatjes naar een slimme top van bevoordeelde graaiers en hun buitenlandse bankrekeningen. Grappig theater. Dezelfde banken, die graag hun lening zien afbetaald of in ieder geval de rente op hun leningen terug willen, hebben tegelijkertijd accounts van Grieken, die hun vangst uit het geleende geld stallen in die buitenlandse banken. Dramatheater voor de gewone Griek die er alleen maar op achteruit kachelt, zeggen sommige medelijdende EU-ers. Onzintoneel. Met de als maar doorgaande leningen houdt de regering door die vergietgaatjes de pensioenen en loonbetalingen in stand, die in Griekenland relatief hoger liggen dan in lenende EU-landen en die nu juist zouden moeten worden verlaagd in de EU-ogen, omdat Griekenland hiermee boven zijn stand leeft en dus te veel uitgeeft. Zo blijft vooralsnog de te saneren economie aldaar overeind door die leningen, die dus de facto smeergeld zijn voor de uitgiftemachine. Daar profiteren veel burgers van. 

 

Kiev-Shakespeare

Het IMF leent aan Oekraïne. De regering aldaar heeft laten weten wellicht niet tijdig te kunnen terug betalen. De economie stokt en het land knokt. IMF-cheffin Lagarde laat weten dat ook al zou het zover komen en nog steeds te lenen geld klaar ligt voor dit land. Het klinkt als een herhaling van het Griekse drama. Geen tijdelijke noodhulp, maar een infuus dat is aangesloten op miljoenen donors tegelijk, zijnde de burgers. Als perssinaasappelen liggen deze op de schaal, machteloos tegenover de financieel-economische Mandarijnen. Hebben die soms nog meer nodig, dan zetten zij gewoon die andere pers aan: de drukpers. Waardoor het sap in de burgers hoe dan ook minder rijk aan calorieën wordt, want inflatie. What’s in a name, zou Shakespeare, kunnen zeggen. Tegenwoordig valt de economie niet langer onder de gedragswetenschappen maar is het een perswetenschap geworden. Vandaar dat kranten en andere media er zoveel over berichten,vertrouwd als ze zijn met persen.

 

De Fyra-komedie

Dit is een toneelstuk dat maar niet op gang kon komen, omdat het loopt als een trein. Het is pure komedie. De stukken spatten er vanaf. Inmiddels is duidelijk, dat vrijwel iedereen boter op het hoofd heeft. Het heet in sommige gebeurtenissen, dat als je eenmaal op weg bent er geen terugkeer meer mogelijk is. Maar in dit geval luidt het gezegde: als je eenmaal op de rail staat, wordt het beginstation ook het eindstation. Het enige dat aan dit drama een snelheid haalde van 250 km per uur waren de kosten. De Fyra-directeur moet bijna als aardkundige kennis hebben, dat als je van noord naar zuid rijdt, je altijd naar beneden gaat en dus ook altijd wel op gang komt. Als je nu maar door blijft draaien, kom je vanzelf weer bij Amsterdam-Centraal uit. De Fyra Circulaire beloofde dan ook een reis om de wereld. De trein en het hele project hadden geen noodrem. De NS-directie had een levertijd, sorry aankomsttijd afgesproken, die met maar liefst vijf jaar werd overschreden. Ik zie die directie al staan op Utrecht-Centraal. Daar schalt het over het perron naar Parijs: “Uw trein naar Parijs heeft een vertraging opgelopen, waarbij het laatste cijfer op de klok slechts één plaats opschuift: 2010 wordt 2011. Wij herhalen 2011 wordt 2012. Wij .....Mocht de trein eventueel te vol zijn, dan verzoeken u wij u één plaats op te schuiven en dan is er net als in dat rekenkundige hotel altijd plaats. “

Ja, ik weet het, de hogesnelheidslijn liep niet via Utrecht. Dat is nu net de makke van dit project. En wie betaalt en helpt ons nu eens? De Grieken, de Oekraieners, de Troijka? Natuurlijk niet. Nederlanders staan op eigen benen. Weliswaar nog steeds op het perron, maar toch. Nee, uw kaartje wordt wat duurder. Als u immers ten slotte uitcheckt, wordt het automatisch van uw bankrekening afgetrokken. De Fyra-affaire is een briljante pilot voor een nieuw betalingssysteem. Vangen zonder te vervoeren.

 

U leest het. De krant als wereldtheater. Ik wens de journalistiek veel duiding toe. In het NRC stond afgelopen een stukje over de Nederlandse taal, waarin we wat bijzonder veel werkwoorden achter elkaar kunnen gebruik. Wel zeven bijvoorbeeld, zoals in de opgevoerde zin: Ik zou jou wel eens hebben willen zien durven blijven zitten praten.’Zeven werkwoorden op rij en geen onzin. Ik ben trots. Nederlanders zijn een nijver volk. Een leerling, zo schreef in een brief docent Steures uit Leiden, verlengde dit nog aanzienlijk:' Ik zou jou in plaats van hebben willen zien durven blijven zitten, hebben willen zeggen ‘hebben willen zien durven blijven zitten helpen.’

Op zijn NS: Wij zouden u zittend hebben willen zien worden vervoerd, lopend opgestapt zijnde, hopende vliegen vermijdend.

Interessante artikelen

NRC van 29 oktober; twee artikelen. <7 miljard aardbewoners, nu op weg naar de 8> en . Ogenschijnlijk hebben deze onderwerpen niets met elkaar te maken. Er is echter wel degelijk een raakvlak. Verder


Ben ik ouderwets aan het worden? Ik heb een hekel aan capuchons. Die hoofd en gezicht verhullende slordige deksels, wanneer het niet gaat om felle winterkou en kinderhooofdjes. Ik houd van een open en