Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Idee “Medisch Noordland”

(Warnerjuli 2011)

 1. De gegevens en de partijen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft twee speerpunten: Healthy Aging en Energie.

Het gebied Eemshaven/Delfzijl komen vier (misschien vijf) centrales met a) restwarmte en b) CO2.

De provincie Groningen constateert ontvolking en met name in de noordelijke agrarische gebieden als gevolg van economische en afgeleide, verzwakkende sociale situaties.

De agrarische sector ondervindt zware concurrentie van (deels gesubsidieerde) landbouwproducten van boeren elders in de wereld, alsmede uit emerging economieën.

 1. Het idee

Verbindt de energiesector met healthy aging en ontwikkel een “Medisch Noordland” (voorlopige term), vergelijkbaar met het kassengebied Westland.

De medische sector heeft een sterke groei gekend van kunstmatig, in laboratoria ontdekte medicijnen in de vorm van poeders, pillen en serums. Hieraan kleven dikwijls bezwaarlijke kanten, zoals ongewenste bijverschijnselen, die weer dienen te worden bestreden met complementaire medicijnen. Natuurlijke producten met geneeskrachtige werking zijn te prefereren, omdat zij minder onderzoekskosten met zich brengen en vaak in werking al door de natuur zelf zijn uitgeprobeerd.

Door de moderne nano- en biotechnologie hebben de farmaceutische en medische branches, meer zicht gekregen op natuurlijke producten, voornamelijk van plantkundige aard.

Zouden deze planten, die vaak op lastige en kwetsbare plekken op de aarde groeien en niet altijd op grote schaal, op industriële wijze en met voldoende volume in Nederland kunnen worden geteeld, waarbij de telers voordelig aan de noodzakelijke grondstoffen/energie,, warmte en COo2,   kunnen komen. Door de nabijheid van o.a. deze twee benodigdheden en het feit, dat het restproducten zijn, waarmee men om uiteenlopende redenen doelmatig en milieusparend wil omgaan, en de nabijheid van medische expertise (RUG/UMCG) worden diverse regionale doelen gediend en deskundigheden ingezet.

 1. De voordelen
 • Er wordt nuttig gebruik gemaakt van restwarmte en CO2, waardoor tevens meer maatschappelijke acceptatie ontstaat voor conventionele energieopwekking.
 • De RUG ziet zijn speerpunten praktisch ingevuld met een hoogwaardige toepassing.
 • In de provincie ontstaat  hoogwaardig werk met een agrarische inslag, voortbouwend op een historisch werkgelegenheidsterrein, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande kracht en affiniteit en een basisspecialiteit, zijnde agrarische kennis.
 • De agrariërs ontwikkelen een nieuwe tuinderstak, waarvoor nauwelijks internationaal concurrentie bestaat (voorsprongtechnologie).
 • Als extra energie is aardgas nabij.
 • Farmacie is een groeiende bedrijfstak dankzij de toenemende wereldbevolking en bij hogere welvaart en verbeterde gezondheidskunde  ouder wordende generaties.
 • Het past in het Energie Valley-concept en specifiek de groengas-ontwikkeling.
 1. Succesfactoren

Levensvatbaarheid en continuïteit van organisatie of ondernemingen staan of vallen met de kwaliteit van de kritische succesfactoren:

Goed personeel  – voldoende financiën - technisch-logistieke faciliteiten – geschoold management – marketing – communicatie.

Behoudens de als altijd in aanvang  van nieuw ondernemerschap noodzakelijke financiering zijn alle andere voorwaarden in hoge mate in Noord-Nederland aanwezig.

Uiteraard zin twee andere factoren mede cruciaal:

 • Het potentieel van medicinale planten en vergelijkbare groenproducten;
 • Voldoende marktvraag of –potentie.

(Pikant detail: gecontroleerde hennepteelt zou onder deze noemer kunnen vallen).

Alle voorwaarden zijn feitelijk constateerbaar aanwezig. Essentiële vraag is nu: welke omvang kan een biomedicinale markt krijgen?

 

Interessante artikelen

De weg naar integratie in een andere cultuur begint met de bereidheid van jouw levenswijze zaken op te geven. Zo niet dan is integratie tot hopeloosheid gedoemd.

In de beschouwingen en artikelen over


Het conflict betreffende het vermeende gifgasgebruik in de Syrische burgeroorlog geeft niet alleen een treffend inzicht in de internationale politiek, maar ook in de strategie en tactiek van woorden e


Alles verkeert in zijn tegendeel is mijn theorie betreffende een wetmatigheid. De natuur kent actie-reactie. Zet iets onder spanning en er volgt tegendruk. Blijven beide krachten in balans, dan ontsta