Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

 

Nieuwe onthullngen leggen nu weer o.a. in Duitsland duizenden gevallen van kindermisbruik bloot door priesters en en andere kerkelijke ambtsdragers gedurende tientalllen jaren. Het speelt zich in nagenoeg alle landen af waar deze kerk vertegenwoordigd is. Hiermee is deze epidemie niet meer terug te voeren op een lokale, beperkte gedragscultuur. Het is de cultuur van de kerk als geheel. Het is bijkans een eigenschap van die kerrkgemeenschap geworden. Er is tevens een hoge mate van homosexueel gedrag in het geding. Is dit noodgedwongen, omdat hoofdzakelijk jongens voor handen zijn of duidt dit feit nog op een ander gegeven, nl dat veel daders hun pijen gebruiken als dekmantels voor hun homosseksualiteit ? Zij komen niet uit de kast en wij moeten dit gezegde voortaan vervangen door ‘niet uit de kerk komen.’ Er zijn diverse gevolgtrekkingen te maken.

Deze tsunami van misbruik zou elke organisatie tot opheffing nopen. Dit zet je niet recht door beterschap te beloven of door de daders van werkplek te laten veranderen. De paus kan met overplaatsingen geen kant uit, want dit misbruik loert overal. Verkassing haalt bij de misdrijvers de aandrang tot sex niet weg.

Met seksualiteit is niets mis, maar het hoofdgebruik is in de loop der tijd verdwenen in delen van de wereld. Was oorspronkelijk het doel paren om kinderen te verwekken en daarmee de overleving te dienen, in onze modern tijd is genot het doel en wordt op alle mogelijke manieren gehoor gegeven aan aandrang, ook als de daad niet wordt gewenst of zelfs juridisch een misdaad is. De beoogde sex wordt hiermee een uiting van macht en het recht op genieting, waarbij de bereidheid van vrouwen (of soms mannen) met kracht, geweld en chantage wordt afgedwongen. In de kerk wordt Heerschappij uitgeoefend. Het celibaat dwingt tot maatschappelijk indecent en verregaand afwijsbaar gedrag. In feite is sprake van een godsloochening. Met liefde heeft het allemaal niets meer te maken.

Wat in vergelijkng met de vrouwen die nu van zich laten horen opvalt, is dat de slachtoffers van aanrandingen in de kerk niet naar voren komen en genoegdoening eisen tot aan de rechter toe. Schamen die opgegroeide jongens zich nog harder dan de vrouwen van Me-too of hebben mannelijke slachtoffers begrip voor dit ongewenste ritueel nu zij hun eigen aandrang ervaren? Ik zou psychologen hierover wel eens uitspraken willen horen doen. Of nog erger tonen die zwijgers begrip voor de ‘verborgen’ rechten op grond van de hierarchie. Want als dit zo is, hebben de ME-too slachtoffers nog een lange weg te gaan.

Wat staat zich decent gedragende mannen nu te doen? Heel eenvoudig: aandringen op sluiting van de kerk. Anders geven zij te kennen het ergens wel te begrijpen en daarmee impliciet goed te keuren. En let wel, dan verandert er niets. Ook niet voor vrouwen. Emancjpatie krijgt dan een geheel nieuwe betekenis.

Interessante artikelen

De uitzetting van mevrouw Boesma, FD-correspondente in Turlije had niets te maken met het benemen van persvrijheid. Jinek was allesbehalve objectief gisterenavond en twee gasten vlogen mee de bocht ui


Aan nieuwe media kennen we inmiddels toepassingen als Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Linked-in, Games, Webcare, Snapchat.

Op congressen en workshops wordt regelmatig besproken hoe hiermee om