Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Wat zeggen politici en wat zijn de feiten? De volksverlakkerij in optima forma. Ben ik een zeur? Nee, ik ben verontrust dat zo openlijk kan worden gelogen en foutief voorgeschoteld. En ik heb een hekel aan liegen. Het doet burgers alle geloof in bestuurders verliezen. En wat zo mogelijk nog erger is, talige communicatie verliest zijn waarde. Gaat straks alleen gedrag nog tellen?

Als het om de staatsschuld en de vaderlandse schuldenpositie gaat, heet het dat we de lasten niet moeten doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Telkens blijkt dat verreweg de meeste Nederlanders het eens zijn met deze stellingname. Dat is wat we willen. Parlementariërs en regeringsleden spreken dezelfde wil uit. Volgen ze nu ook die wens van de burgers en maken hun eigen woorden waar, zoals het een democratie betaamt?.Allerminst. Welke partij heeft straks in zijn partijprogramma staan, dat we de staatsschuld binnen x-tijd gaan aflossen?

Tussen 1960 en 2010 is de staatsschuld gestegen van circa 15 miljard euro naar 371 miljard euro. Verdisconteren we de inflatie en gaan we uit van een verdubbeling elke 25 jaar, dan zouden we bij een ongeveer gelijkblijvende schuld op 60 miljard moeten staan. Het verschil casu quo de verslechtering is dus evident. De staatsschuld is alsmaar toegenomen. Slechts drie keer in die halve eeuw liep de schuld gedurende een jaar iets terug.

Het heet dat Nederland er relatief goed voorstaat. Lees: Nederland is nog steeds in staat de rente op te brengen. Maar de schuld neemt niet af. De sterkste stijging was zelfs heel recent. Van 2007 naar 2008 steeg de staatsschuld met 85 miljard euro. Dat is vooral vanwege de steun aan de banken als gevolg van de financiële crisis in die jaren.

De voortdurende uitspraak dat we de last niet moeten doorschuiven naar de volgende generatie (zeg: 30 jaar) is dus al 2x volslagen loze praat gebleken.. Het is de wens van het volk, maar deze wordt niet uitgevoerd. Zo beschouwd is Nederland dus helemaal niet democratisch.

Het is in dit licht natuurlijk ook een gotspe, dat de regering en de politieke partijen eigenlijk allemaal sinds kort vinden, dat burgers hun hypotheek moeten aflossen. Kom op zeg, de Nederlanders staan er relatief goed voor, want de meesten betalen keurig de rente op hun schuld. Aflossen? Waarom zouden we, dat doen de leiders zelf niet eens! Geef eerst op het hoogste niveau het goede voorbeeld!

Als u de geschiedenis van de Nederlandse staatsschuld ziet, wordt in één oogopslag duidelijk dat Griekenland zijn schuldenpositie helemaal nooit zou hebben kunnen aflossen. Ze konden niet eens meer de rente opbrengen en hun ambtenaren betalen. Waar moet een kleine op feta, olijven en toerisme drijvende economie als de Griekse de aflossingsmiljarden vandaan halen, als een –daar gaan we weer- relatief sterk land als Nederland daartoe al 50 jaar niet in staat is? Dat konden Wellink en De Jager (en hun voorgangers) ook in een oogopslag zien, toen ze beweerden dat we alle leningen plus rente zouden terugkrijgen. In het oude Japan pleegden generaals harikiri als ze de slag verloren terwijl ze de overwinning had beloofd. Dat heette de eer aan jezelf houden.

Het is hiermee ook in een slechts  halve oogopslag duidelijk, dat Italië en Spanje en Portugal ook niet zullen kunnen aflossen. Nederland betaalt 10 miljard euro rente per jaar op dit moment. Dat is weinig want de rente staat laag. Aflossen betekent 10 miljard euro overhouden voor rentebetaling en nog eens bijvoorbeeld 10 miljard euro voor schuldverkleining. Met een staatsschuld die dit jaar rond de 400 miljard euro gaat liggen, doet Nederland er dus zeker pakweg 30 jaar over om schuldenvrij te worden. Kunt u nagaan welke bedragen de genoemde EU-landen moeten uitsparen, die 1000 of 1500 miljard staatsschuld hebben. Of Amerika met meer dan 15.000 miljard dollar aan schuld.

Het toverwoord van de politici dat de redding moet brengen: groei. Mooi. Klinkt goed. Groei waarvan in Spanje? Met een gierende werkeloosheid onder jongere mannen, de generatie aan wie de last niet mocht worden doorgeschoven.  Groei? In welke takken van de industrie? In de landbouwsector? De zwaarst gesubsidieerde sector in de hele EU? We betalen niet eens de kosten van ons eten. De Duitsers doen het het allerbeste. En die worden nota bene als onbuigzaam en als dwingeland bekeken. Niet als voorbeeld.

Nog even zo doorgaan met onwaarachtige uitspraken en misleidde teksten en taal, mondeling of schriftelijk is niets meer waard. Toezeggingen en beloftes al helemaal niet. Het gezegde ‘belofte maakt schuld’ komt helemaal tot uiting, alleen 180 graden anders dan het gezegde bedoelt. Als we de woorden moeten argwanen, resteert gedrag als communicatiemiddel. .

Communicatoren vinden hun dogma in de trits kennis, houding, gedrag. Het omgekeerde geldt ook: gedrag is een indicatie voor de mentale houding en levert de ontvanger steeds meer informatie en daarmee kennis. Niet wat we horen, maar wat we zien, daar gaat het om. Keren we weer terug naar de beeldtaal? Onze grammaticale en semantische  periode nadert zijn einde. De kwaliteit loopt toch al terug en deze verwordt tot een onwaarachtige ondertiteling van de werkelijke beeldtaal: het gedrag. De trits voor communicatie zal vanuit de zender gezien als volgt worden: zendergedrag, voortdurend tonen, kennis, ontvangergedrag. Zoals ik al schreef in De zachte diamant: gedrag communiceert het beste met gedrag.

Interessante artikelen

Grote hulde voor de onversaagde redders in Thailand van die dertien mensen als het allemaal goed gaat. Die kinderen zullen het nooit vergeten. Maar een ongelofelijke oen is die coach. Met 12 kinderen


Dit artikel is een recapitulatie van vorige artikelen. In een aantal gevallen kwam ik tot voorzeggingen of scenario's op basis van de analyse van wat er werd gezegd in combinatie met communicatiekenni


NRC-coryfee Hofland schrijft op 9 januari in het HRC-Handelsblad: “In 2014 hebben de gevaren die ons bedreigen scherper contouren gekregen en daarmee is nog duidelijker geworden, dat het hier ontbreek