Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het aantal aanslagen in de afgelopen weken lijkt een kettingreactie. Niet dat ze uit één bron komen en in die zin verbonden zijn, maar wel dat ze een gemeenschappelijke oorzaak kunnen hebben vanuit verschillende bronnen. Ik leg het uit.

Eerst zijn daar de door IS geïnspireerde aanslagen. De vrachtwagenbestuurder in Nice en de twee priestermoordenaars in St Etienne du=Rouvray nabij -Rouen. In Duitsland wilde een gestoorde persoon in een trein mensen doden. In Japan betrof het eveneens een gestoorde geest, die gehandicapten doodde omdat dan de familie van een zware last zou worden bevrijd. Verder weer een enkeling met een psychische storing, die zich gestimuleerd wist door het voorbeeld van de Noor Breivik. Soms noemen we hen terroristen; zij die moedwillig terreur willen zaaien. Soms noemen we hen, met name de enkellingen, psychisch gestoorden met een aantal variatiemogelijkheden.

Er is een duidelijk verschil tussen geradicaliseerde IS-aanhangers en gestoorde enkelingen, maar wat zij gemeen hebben is dat zij zich gevoed weten door voorbeelden. Net als wij lezen deze gederailleerden inmiddels dagelijks dat sommige mensen deze weg naar wandaden nemen. Ter aanvulling op de Europese gebeurtenissen zijn daar nog de dodelijke schietpartijen in Amerika; deze keer gebaseerd op toenemende agressie vanwege de wit-zwarte bevolkingsproblematiek. Ook elke keer op grootbeeld-tv in de huiskamer.

Wat ook de direct persoonlijke oorzaak is, sociale achterstelling, toekomstwanhoop of ongeremde wraak- en verzetsgevoelens, wat deze mensen gemeen hebben is psychische nood en mentale stoornissen, waardoor zij het zicht op de werkelijkheid en vooral op een gekaderd moralisme missen.

Zij zijn vaak sociaal en psychisch losgeslagen. Al die dagelijkse voorbeelden breeduit op tv en radio gebracht en met geur en kleur in de media, zoals kranten en internet, tasten hun geestelijke vermogens aan. Zij gaan leven met de zwarte pagina’s van het nieuws. Het is net als iemand die op de krant is geabonneerd maar alleen de overlijdensberichten leest. Je gaat leven met de dood, maar nu als dagelijkse maaltijd.

De massaliteit in frequentie en aandacht van het moordnieuws heeft op een gegeven moment in het leven van deze sociale isolementisten het effect van lijden aan het leven. Het leven is hun ziekte (psychisch) geworden. De dood als bevrijding met voor de IS-volgers een beter leven in het hiernamaals. Het gaat werken als een virus. Het tast de mentale gezondheid, zo die er al was, verder aan. Als je hun nood heel serieus neemt, plegen zij eigenlijk euthanasie. In hun wereldbeschouwing is de dood een goede daad, een verlossing. Waar een ander de ondraaglijke pijn in zijn borst vanwege een niet te behandelen ziekte wil ontvluchten, vluchten zij weg van de hamerende pijn in hun hoofd.

Slechte, uitzichtloze informatie kan een marteling gaan vormen. De overweldigende hoeveelheid informatie en vooral ook de sombere categorie daarvan lijdt tot een aantasting van het brein. Het werkt als een hersenspoeling. Zelfs het 'gezonde' publiek begint zich al van het nieuws af te keren, omdat het hen teveel geestelijk bezwaard.

Een jaar geleden schreef ik over breinaids. Als vrees voor een nieuwe ziekte met de aard van een ongesteldheid, een onbalans van de hersenen, die de werkelijkheid niet meer aan kunnen als deze vooral gaat bestaan uit een zwarte tunnel. De toename van depressie zou er ook op kunnen duiden: mensen voelen zich bezwaard. Het is in die doorgeslagen gevallen geen fysiek virus of een detecteerbare bacterie. Het is de besmetting van temen, van de eindeloze reeks aan eenvormige informatie van een bepaalde categorie in tekst en beeld die net als morfine leidt tot verslaving met af en toe bij de aanslagplegers het risico van een overdosis. Breinaids, het verspreidt zich niet door geslachtelijke omgang, maar door psychisch verkeer, waarvan het proces verloopt via informatie-uitwisseling op het niveau van de moderne communicatiewereld. We zullen zien of dit afzwakt als ware het een tempporele hype, maar ik vrees dat die breindruk, die barometer van geestelijke belasting nog doorloopt en zich ook in andere uitingsvormen gaat manifesteren.