Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

U wordt dagelijks door de overheid voorgelicht. Woorden als lamplicht in het duister, dat wil zeggen in de ruimte van informatie waar u normaal gesproken niet komt en dus ook niets van afweet. Die woorden worden echter veelal gebruikt om licht te werpen op wat men wil dat u weet, niet op de gebeurtenissen in de donkere hoeken. Of om met licht voor te gaan op de weg naar morgen, die zoals men weet ook duister is want onbekend waarheen ze uiteindelijk voert als nu gelijk de uitvoering wordt aangegeven.

 

Wat voorbeelden uit de recente dagen. De gedragingen van minister Van der Steur tijdens de bonnetjesaffaire laait weer op. Als Kamerlid adviseerde Van der Steur staatssecretaris en minister van Justitie en Veiligheid wat wel of niet te zetten in hun verslag van de gang van zaken. Als Kamerlid was Van der Steur controleur ten aanzien van de regering. Hij hoorde helemaal niet deel te nemen aan die kookkunstvergadering aan kabinetszijde. Dat wist hij natuurlijk dondersgoed. Zijn fout gaf hij toe. Maar hoe kun je iets fout doen, terwijl je weet dat het niet kan. Bewust fouten maken (te hard rijden, iets stelen, de zaak belazeren) komt elke burger op bestraffing te staan bij uitkomst. Waarom hier dan niet? Bewust fouten maken tijdens een examen en dan zeggen dat je wist dat het fout was en dan alsnog eisen dat het wordt goedgekeurd is de wereld op zijn kop.

Nu komt er over dit gedrag het advies in de kantlijn heen om tekst te schrappen. Te gevoelig. Ook nu wist van der Steur heel goed wat hij deed. Eigenlijk pleegde hij tekstfraude. Hij wilde bewust de Tweede Kamer en daarmee het volk niet volledig of correct voorlichten. Voor hem moet de lamp nu toch wel uitgaan, lijkt mij.

 

Premier Rutte en zijn VVD zetten een zeer leesbare advertentie in de dagbladen. Kern van zijn betoog is, dat we ons goede en mooie land niet moeten beschimmelen met een gebrek aan normen en waarden. Helemaal mee eens. Maar Rutte heeft zwaar aan vertrouwen ingeboet als het om woorden ging. U weet wel: 1000 euro voor elke Nederlander (nooit gekomen), eerbiediging van de uitslag van het Oekraïne-referendum (niet uitgevoerd) en de verdere hulpbetaling aan Griekenland ( toch gedaan). Rutte is zijn eigen woordvoerder in deze kwesties en daarmee geheel verantwoordelijk voor zijn uitspraken. De advertentietekst zal hij ook voor elke letter hebben goedgekeurd. Mooi dus. Normen en waarden. Maar de norm is dat je uitvoert wat je zegt en belooft. Geen woord, laat staan daad staat er in die tekst over hoe de daad bij het woord zal worden gevoegd en gezien de ernst binnen welke termijn.Snel toch, ewant het gsaat waarachtig nogal om iets. Wat moeten we daar nu mee? Met zulke leiders?.

Echte mannen sterven eerder dan dat zij hun woord breken of de zaak vernachelen. Het heet immers: ‘vergeef mij, ik schaam mij dood.’

Inmiddels heet het in Amerika over de werkelijke aantallen bezoekers aan de inauguratie, dat de werkelijke feiten ook kunnen worden weergegeven als alternatieve feiten. Dat is zoiets als: “Roken is schadelijk voor je gezondheid. Ja, maar niet toegeven aan je verslaving aan genot is ook schadelijk voor je gezondheid.’

 

Voortaan als ik te hard rij en staande wordt gehouden om beboet te worden zal mijn commentaar zijn: “Ja, ik reed 120 km volgens u, agent, maar ik reed in de richting van Groningen, terwijl ik naar Amsterdam moet. Dus in feite reed ik achteruit en dat kan niet met 120 km per uur, dus u zit fout.”

Wordt het toch nog weer lachen bij Lubach. Oplichting is alternatieve voorlichtiing.