Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De NRC-columnisten zijn buitengewoon goede adviseurs als het om grote onderwerpen gaat. Ik kan niets anders zeggen. In andere kranten verschijnen ook prima columns, maar die kan ik niet aanhalen. Ik heb maar één krant.

Hun analyses en meningen zijn een verademing in vergelijking wat hun collega-journalisten doorgaans aan realiteiten moeten melden. Als er geen kranten waren (en soms televisie) zouden politici onopgemerkt hun verhullende gangen kunnen gaan.

Rutte’s open brief als advertentie in de schriftelijke media is een goedbedoeld stuk tekst. Toch ontmoet het heel veel kritiek. Men verwijt hem vooral dat zijn aanbeveling ‘gedraag je of vertrek’ zich vooral richt tot allochtonen. Ik gebruik die term toch nog maar, omdat iedereen dat weet wat ik bedoel. Niet-in oorsprong-in-Nederland-geboren- maar-hier-wel-verblijvende mensen leest zo lastig en geeft de werkelijkheid ook niet goed weer.

Rutte’s oproep en hulproep om restauratie van normen en waarden zou minder verweer hebben ontmoet als hij ergens twee zinnen zou hebben toegevoegd. En wel deze: als iemand zich niet fatsoenlijk gedraagt, mag hij van mij vertrekken. Te beginnen met Nederlanders die met hun pet gooien naar onze wetten en regels en onze normen en waarden minachten.”

Terug naar die NRC-columnisten. Heijne, Meeus, Chorus, Februari, Fresco, De Gruyter, Herzberger en nog anderen laten niet alleen kritiek horen, maar geven ook aan wat een beter beleid of een wijzere keuze zou zijn.

Zo schreef Fresco: “ Wel moet iedereen begrijpen dat menselijke beschaving is ontstaan uit samenwerking, en niet uit egoïsme.”

En Heijne: “De belofte dat wij verder wel zonder politiek afkunnen, zonder vertegenwoordigers, die wij macht toevertrouwen binnen een democratische orde, is de grootste leugen van allemaal.”

Of Hertzberger:”Maar die cultuur, die nieuwe set normen en waarden en gedragsregels die in de academie broeit, die is zorgwekkend. Ik vrees dat deze nieuwe generatie hoogopgeleiden in een klimaat opgroeit dat hen hopeloos vervreemdt van hun medeburgers. Slechte zaak.”

Of Februari: “Het is zwaar weer. Ons Europese humanisme wordt bedreigd door kapitalisme dat crises veroorzaakt en werknemers uitzuigt. Het wordt bedreigd door het nieuwe online-kapitalisme dat de markt afschaft; dat alle eigendom van de armen aan de rijken geeft.”

Deze citaten doen hen bij lange na geen recht, maar zij zijn ook op zich staand veelzeggender dan “ ik kan daar nu niets over zeggen. Ik wacht eerst het debat in de Kamer af.” Of “Dit viel buiten onze opdracht.” Of “Hier ga ik niet over.”

Leiders, bestuurders hoeven hun collega’s niet af te vallen, maar je kunt over de feiten op zich natuurlijk altijd je oordeel of mening geven. Zeker als je hoort tot het ‘openbaar’ bestuur dat de mond vol heeft van transparantie, integriteit, volledig informeren als opdracht heeft en zich controleerbaar alleen van feiten zou moeten bedienen. En als het gaat om visie, kunnen onze leiders nog altijd veel columnisten lezen. Die tonen veelal mooie doorzichten. Immers kranten zetten los van alle kritiek bij tijd en wijle de luiken open.

Interessante artikelen

 

Voor ouders die voor hun kinderen een studie in het vooruitzicht hebben

De Dienst Uitvoering Onderwijs berichtte dat ruim 15.000 afgestudeerden een studieschuld hebben van meer dan 50.000 euro. Me


Als gedrag ook communiceert in de zin dat het informatie verschaft in directe of reactieve vorm, dan heeft het veel waarde om goed op elkaar te letten. Om spreken te kunnen ontvangen hebben we oren no