Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In de crisis van 2009 kwam het speculatieve handelen van banken tot volle uiting. Zij werden uiteindelijk gered door de burgers. Kortgeleden bleek ING weinig te doen aan de witwas-transacties van crimineel geld. Nu blijkt weer dat tientallen  banken en andere financiële instellingen fraude plegen met het terugvragen van dividendbelasting. Wat we al wisten is nu onweerlegbaar banken zijn er eerst en altijd om geld te verdienen. Hun dienstbaarheid kent geen morele grenzen.

Zelden of nooit zijn juridische stappen het gevolg. Wel soms hoge boetes, maar experts noemen  het relatieve gemak waarmee deze kunnen worden betaald geen belemmering de eerlijkheid te ontwijken waar dit maar mogelijk is.

Vertrouwen komt als eerste woord uit hun koker als ze worden gevraagd wat zij als reputatiefundament nodig hebben. Dat vertrouwen het allerbelangrijkste is in relaties weten we sinds mensenheugenis. In de praktijk blijkt hiervan soms bitter weinig. Hoe vertrouwen wordt verkregen, is ook al bekend voordat de tien geboden werden geschreven. Openheid, eerlijkheid, waarheidsgetrouwheid zijn drie van de vijf pijlers. Dat kan ook telkens worden gehoord. Maar dat is het oudste nepnieuws dat er bestaat. Organisaties, ook overheden of politici voldoen zelden of nooit aan die voorwaarden. Communicatie staat daarmee in dienst van de dekmantel. Actiegroepen zouden zich daar eens op moeten richten. Maar misschien moeten we wel concluderen dat mensen zo in elkaar zitten. Er is dus eeuwig werk aan de controlewinkel.

Banken zouden geen boetes moeten krijgen. Maar de kopstukken die van het bedrog wisten. In één keer tot de bedelstaf veroordelen. Wedden dat het helpt.

Interessante artikelen

Wij leven in een onvoorstelbare wereld. Oudtijds wisten mensen niet hoe groot de aarde was, wel dat we gezelschap hadden van een zon en wat planeten en daarnaast een aantal sterren en dat er meer mens


Het is een taalverschijnsel dat de betekenis van woorden verandert in de tijd. Als evenwel begrippen, die in oorsprong iets heel specifieks aanduidden te ver worden opgerekt of modieus worden gebruikt


Stel Nederland heeft 450 miljard euro staatsschuld. De regering geeft nog steeds meer uit dan er binnenkomt, dus de schuld groeit nog elke dag en daarmee ook de te betalen rente.

De economie groeit n