Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

FLaten we voortaan om dat meisje te eren spreken van faberachtig als  zwaar onvoldoende kwaliteit en mis-handeling  toon worden gespreid.

In de Faber-zaak is sprake van verregaande incompetentie. Neem de navolgende dialoog.

Den Dolder: ‘Een nieuwe patiënt? Waar komt u van? O, van het gedetineerdencentrum Vught. Hield bij u de behandeling op?

En aan de begeleier uit Vught: Heeft u ook zijn dossier? Nee? Waarom niet, moeten wij helemaal van voren af aan beginnenhet mocht niet van deze meneer.’ Wel aan, dan doen wij het wel op onze manier. Niet erg doeltreffend lijkt ons, maar dat maken we vaker mee helaas.

Konden ze in Den Dolder niet vragen naar de datum van veroordeling en dan even googlen? Dan  weet je terstond uit de nieuwberichten van toen waarvoor de overgedragen gedetineerde werd veroordeeld. Ze gaan mij toch niet vertellen dat dit niet is overwogen of zelfs gebeurd. Of onderling besproken. Dat noem ik verregaande incompetentie. Zowel aan de kant van Den Dolder als van Vught.

Stel u voor. Een auto staat al een tijd lang voor onderzoek en eventueel reparatie  bij een garage. Men komt ert niet uit en verplaatst de kapotte wagen naar een gespecialiseerd bedrijf. Uw analyse gaat niet mee. Dat tweede bedrijf zal zelf opnieuw schade- onderzoek doen, maar zegt ondertussen tegen de eigenaar ‘als u er af toe een uurtje in wil rijden mag dat. Wel weer terugbrengen graag.’

Dat is onvoorstelbaar en die garage zal moeten sluiten. Zeker nadat er een ernstig ongeluk is gebeurd in dat vrije uurtje.

Den Dolder noemt dat proefverlof. Welnu, die proef is in alle opzichten mislukt. Afschaffen dus, los van sluiting van het instituut en veroordeling van de leidinggevende deskundigen. Anno 2019, het is toch ondenkbaar. Niet dus. Er moet een zwaar onderzoek aan te pas komen. Van zelfinzicht is derhalve ook al geen sprake. Geen excuses, maar schuldbelijdenis past hier. Zat dat niet in de opleiding? Ook die ten snelste aanpassen gaarne. Overigens noem ik dit Den Dolder-gedrag een grove vorm van mis-handeling. En deze mensen zijn of waren bij hun gezonde verstand?

Interessante artikelen

Alsof de tijden nog niet spannend genoeg zijn houden we elkaar ook nog onledig met rampspoed-datum van 21-12-2012. Voor zover dit in mijn vermogen ligt, wil ik u geruststellen, omdat de kerst u als ee


Schuldaflossing zou een erezaak moeten zijn voor de Grieken. Het zijn geen Spartanen. Het IMF stelt voor een deel van de schulden kwijt te schelden en nog eens 50 miljard euro in ……ja, waarin eigenlij


De Europese Unie wordt als proces tot vereniging van Europa wel verdedigd met het argument, dat dit oorlogen moet voorkomen. Dat is ook mijns inziens het beste argument om te pogen die eenheid te vorm