Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Onder de kop ‘Overige’ vermeldde informatie vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie de zwaarste misdrijven van asielzoekers c.q. allochtonen, let wel voor zover zij verblijven in centra.

Ik hanteer altijd vijf pilaren waaraan informatie moet voldoen wil het tot vertrouwenwekkende communicatie leiden. Dit zijn: tijdigheid, begrijpelijkheid, feitelijkheid, verfifieerbaarheid en waarachtigheid.

De lijst en bekendmaking van wandaden door staatssecretaris Harbers voldoet hieraan niet. Een simpele toets volstaat. Waarom passen voorlichters die niet toe?

Tijdigheid. Het ministerie loog naar de krant toen het zei de gegevens niet te hebben en naar de politie verwees. De gegevens waren al weken bij het ministerie. De lijst zelf is niet goed begrijpelijk als onder het kopje ‘Overige’ nota bene de zwaarste wandaden zijn gerangschikt.

Feitelijkheid rammelt. Een leugen kan nooit feitelijkheden bevatten. De verifieerbaarheid op het eerste gezicht faalt als het ministerie in eerste instantie ontkent over de feiten te beschikken en vervolgens onder de kop ‘Overige’ de belangrijkste daden schaart.

Zowel de reactie naar de vragende  krant als de latere uitspraken van Harbers voor de interviemicrofoon blinken niet uit door waarachtigheid.

Aan hoeveel informatieve waarheid en werkelijkheid moet het bij berichtgeving schorten voordat een verantwoordelijk staatssecretaris en de des betreffende ambtenaren van hun baan worden ontheven. Zij hebben immers het vertrouwen in de regering zwaar geschaad. Een soort doodzonde in deze gevoelige tijden.

Kan dit verbeteren? Jazeker, voer die pilaren in als permanente toetsstenen. Dit communicatie-advies kan Harbers mogelijk nog redden.

Interessante artikelen

Uitzichtloos…..

Van de binnengrenzen naar de buitengrenzen en terug naar de betonblokken op markten en andere publieke gelegenheden, dat beschrijft ons verweer tegen wat we noemen terroristen. Dit wo


Het is duidelijk. Minister Blok kroop door het stof. Zijn tong werkte wel, maar zijn ruggengraat niet. Hij gaat nu als zogeheten aangeschoten wild door het leven. Eigenlijk hebben we niets meer aan he


De uitzetting van mevrouw Boesma, FD-correspondente in Turlije had niets te maken met het benemen van persvrijheid. Jinek was allesbehalve objectief gisterenavond en twee gasten vlogen mee de bocht ui