Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Social media het panacee voor alles? Gisteren heb ik voor de Hanze Business School gefungeerd als externe deskundige /examinator in afrondende interviews over hun onderzoekswerk, dat zij in scripties moesten indienen. Het ging in mijn geval om negen studenten uit het buitenland, die door een docent en mij werden bevraagd. Prima jongelui waren zij. De een toonde meer zelfzekerheid dan de ander, maar is dat niet altijd zo?Negen is op zich niet zoveel, maar wat opviel was, dat in alle gevallen

Lees meer...

Gesponsord en gesubsidieerd Nederland zucht onder bezuinigingen als naweeën van de financiële crisis. Is deze de enige factor of is er meer aan de hand? Is er sprake van een permanente wijziging of terugloop? Ik ben van mening van wel.In het patroon van financiële steunverlening (sponsoring en donaties) en de cultureel-maatschappelijke attitude zijn verschuivingen en veranderingen gaande, die geldelijke steun zoekende partijen voor grote problemen kunnen stellen.De financiële en tegelijk

Lees meer...

De PvdA heeft een ledental van circa 50.000. Daarnaast zijn er – hoeveel?- een miljoen Nederlanders die het gedachtegoed van de PvdA aanhangen. Dat zijn niet per se aanhangers van Samson, of van Spekman of van de PvdA. Het zijn mensen die zich zoals dit heet in het ‘linkse’ kamp bevinden. Mensen die eerder het socialisme een goed hart toedragen dan het kapitalisme, eerder het secularisme dan de orthodox kerkelijke richting. Wie de peilingen neemt voor wat ze zijn, constateert dat Wilders’ PVV

Lees meer...

Branding, identity, story telling, aantrekkelijk geëtaleerde workshops rollen van de lopende band in ons vak. Door de crisis belanden bedrijven aan de rand van de afgrond. Redden zij het door aan deze communicatieonderwerpen meer aandacht te geven? Of leven en werken communicatoren hiermee buiten de werkelijkheid?Als je bijvoorbeeld op dit moment baas bent bij een bouwbedrijf (klein, middelgroot, groot) staat het water je aan de lippen. Sterker nog menig kleinere bouwondernemer heeft het

Lees meer...

Gesponsord en gesubsidieerd Nederland zucht onder bezuinigingen als naweeën van de financiële crisis. Is deze de enige factor of is er meer aan de hand? Is er sprake van een permanente wijziging of terugloop? Ik ben van mening van wel.In het patroon van financiële steunverlening (sponsoring en donaties) en de cultureel-maatschappelijke attitude zijn verschuivingen en veranderingen gaande, die geldelijke steun zoekende partijen voor grote problemen kunnen stellen.De financiële en tegelijk

Lees meer...

Populisme is in Nederland een scheldwoord geworden voor rechtse standpunten, die worden gebaseerd op de mening van de onderlaag van het volk. Annex hieraan fungeren kleuringen als populisten zijn mensen die reageren vanuit onderbuikgevoelens, de ongeletterde massa, zij die zich conservatief opstellen, niet open staan voor links-liberalisme en intellectueel gestoelde vooruitgang. Samengevat de achterban van populistische politici bestaat uit minderwaardige sloebers.Dat is niet de

Lees meer...

Subcategorieën