Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Staatssecretaris Visser heeft onduit en  gelogen en dat na 8 jaar  toezeggingen. Wegwezen en een veroordeling.   Wa nu?  Mriniers die niet willen ontslaan, nieuwe werven en alsnog naar Vlissingen.  Ook Visser elf. Blofte maakt shuld.  Binnen zes maanden. Een vrouw ouw, een vrouw,ween woord een woord
 Voor ouders die voor hun kinderen een studie in het vooruitzicht hebbenDe Dienst Uitvoering Onderwijs berichtte dat ruim 15.000 afgestudeerden een studieschuld hebben van meer dan 50.000 euro. Met elkaar vermenigvuldigt levert dit een totale schuld van 750 miljoen euro op. Als je 5000 per jaar aflost neemt dit 10 jaar in beslag. Op je 35e ben je dan op dit punt schuldenvrij. Trouwen er twee van die studieschuldenaars dan kom je samen op een aflossing van 10.000 euro elk jaar. Het is

Lees meer...

Minister Blok moet nog een keer spitsroeden lopen. Zijn uitspraken over failed states en aanverwante vallen in de kamer en bij partijen verkeerd. Het is duidelijk dat de minister als persoon zijn eigen mening gaf. Hij heeft zich niet versproken. Intrekken zou dwaas zijn. Hij toont zich dan geen kerel met ruggengraat en bovendien blijft hij dan bevlekt, want het is een ieder natuurlijk duidelijk dat hij er wel zo over denkt.Kern van de kritiek is, dat hij zijn eigen mening niet had mogen

Lees meer...

Het woord superieur kan in een milde vorm en in een verwerpelijke betekenis worden gebruikt. Een meerdere kan als een superieur worden aangeduid. Het gaat dan om een bovengestelde zoals een chef dit kan zijn ten opzichte van aan hem of haar rapporterende medewerkers. Je superieur achten is de abjecte toepassing. Superioriteit dient een persoon te worden toegekend door de ander. Zelf acht ik de huisarts met medische kennis en de automonteur die motoren snapt superieur aan mijzelf. Zo beschouwd

Lees meer...

De gouden pijlers van objectieve en pure communicatie zijn: waarachtigheid, volledigheid en tijdigheid. Waarachtigheid veronderstelt kloppende en verifieerbare feiten. Van volledigheid is sprake als alle feiten en toedrachten bekend zijn en worden meegedeeld. Tijdigheid betreft de doelmatigheid van communicatie. Iemand meedelen, dat hij voorzichtig moet rijden, omdat het erg glad is, heeft geen zin, als de ontvanger al geslipt is en tegen boom is gereden of nog zinlozer als deze al is

Lees meer...

Het OM krijgt het lastig met Utrecht.Moordenaar T {UtrecHt} handelde alleen, zegt hij. Het OM denkt dit ook. T liegt en het OM zit er naast. Hoe ik dit weet?. T zegt zelf, dat hij handelde namens en in opdracht van Allah. Dus moeten er twee partijen voor de rechter verschijnen. Hij en de geloofsorganisatie Allah. Zeg niet dat kan niet. Bedrijven als organisatie  krijgen ook staffen als ze zich misdragen, niet alleen mensen. Ik wens het OM veel sterkte.Hierover gaat het nooit in de

Lees meer...

Subcategorieën