Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Een column van professor Louise O. Fresco, die de eerste tien jaar op het lijstje moet komen te staan van communicatiestudenten (Hbo en Universiteit) . Let wel de lijst van ‘voordat je echt aan je studie begint, moet je deze geschriften lezen.’Haar column gaat over taal en de grote woorden die we tot ons krijgen in deze tijden van spannende botsingen. Ik zou hier de hele column willen citeren, maar dat verbieden mij de eigendomsrechten. Ik had het zelf zo willen opschrijven. Elk woord en

Lees meer...

Hoe schoonheid en vernietiging hand in hand gaan. De natuur is in schoonheid geweldig, maar diezelfde natuur is ook geweldadig. Een zonsopgang of –ondergang kan ons in bewondering brengen. Maar diezelfde zon kan verzengende hitte teweegbrengen. De branding kan op een rotskust indrukwekkend zijn, maar ook verwoestend. Vulkanen zijn een ontzagwekkend versch ijsel, maar hun lavastromen verwoesten alles op hun weg naar het dal.De natuur kent twee gezichten. Mensen houden van schoonheid en

Lees meer...

Het juiste gebruik van taal,hoe moeilijk ook,  is van eminent belang, zeker als het om oordelen gaat en meningen. Een buitenlander is iemand uit een ander land dan het eigen land. Toch zien wij een Belg niet zozeer als een buitenlander. En ook een Duitser of een Fransman niet. In tegenstelling tot een Ghanees of 40 jaar geleden een Japanner. Buitenlanders worden niet per se als onwenselijk beschouwd. Zeker niet als het om toeristen gaat.Met het woord vreemdeling sluipt een versterking

Lees meer...

Het eierschandaal begint enorme proporties te krijgen op vrijwel alle gebieden. Het wordt hiermee een voorbeeld voor menig ander onderwerp en de risico’s van grote netwerken, waarvan de ene deelnemer nauwelijks meer zicht heeft op de ander of juist wel, maar het publiek de grote verliezer is. Ook de verontrusting die voortkomt uit informatie, dat wil zeggen de interpretatie van informatie, waarbij Jan en Alleman op eigen manier feiten vertaalt en onderlinge gesprekken en het gezoek op

Lees meer...

Herhaaldelijk komen er voorbeelden voorbij van conflicten, waarin wantrouwen de boventoon voert. Nu is gezond wantrouwen in de wereld zoals deze is begrijpelijk. Journalisten halen menigmaal verborgen feiten en gegevens boven water dankzij hun vakmatig ingezette wantrouwen of ongeloof. Het wordt echter onwerkbaar en voor wederzijds begrip bedreigend als gezond wantrouwen omslaat in onredelijk wantrouwen. Twee voorbeeldenIn het Groningse Grijpskerk is de NAM eigenaar van een ondergrondse

Lees meer...

TOp een paar landen na leven alle landen en hun regeringen op basis van schulden, in casu geleend geld. Zolang men de rente op schuld kan betalen, blijft dit systeem overeind.  Het s een zeer betwijfelbaar systeem. Een gegeven schuld mag best nog groeien als aan de rentelast wordt voldaan. Zie de EU- bezwaren tegen de begrotingsplannen van Italië dat over de grens van  een schuldgroei van 2.8 procent gaat. Men tewijfelt aan hun rentebetalingen, zoals eerder in Griekenland. Frankrijk

Lees meer...

Subcategorieën