Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het is een taalverschijnsel dat de betekenis van woorden verandert in de tijd. Als evenwel begrippen, die in oorsprong iets heel specifieks aanduidden te ver worden opgerekt of modieus worden gebruikt, ontstaan er misverstanden, verliest de gebruiker aanzien of vervallen zij tot betekenisloosheid. Ik geef drie voorbeelden: strategie, paradigma en communicatie. Allereerst strategie. Dit woord is van militaire afkomst en kreeg de betekenis van een militaire aanpak, die moest leiden tot het

Lees meer...

Ik laat de militaire invulling van strategie achter ons en ga over naar het moderne gebruik van het begrip als een zorgvuldige keuze van de wijze waarop doelen worden gerealiseerd of liever gezegd resultaten worden behaald. Welke strategieën zijn er dan zoal? Om te beginnen zijn er talloze manieren om een doel te bereiken. Als het strategische plan een papieren stuk is, dan is de strategische aanpak de actie. Actie is aan de slag gaan of nog simpeler gesteld werk. Alle denkbare acties staan

Lees meer...

De serie over strategie wordt bij deze afgesloten. Mijn betooglijn is duidelijk: als het woord te pas en te onpas wordt gebruikt, wordt het uitgehold. Niet alleen door communicatiedeskundigen maar door iedere manager, adviseur of dikdoener die zijn aanpak, eigenlijk gewoon zijn professionele taakhandeling, voorziet van een statusverhogende term. We zien dit ook met andere woorden. Vooral op radio en televisie wordt een handeling of aanpak al snel fantastisch genoemd. Kom op zeg. Fantastisch

Lees meer...

In Via Victoria 2 behandelde ik de componenten van strategie als krijgsplan. Ik concludeerde hierbij, dat het gebruik van machtsmiddelen haaks staat op de intentie van professionele communicatie, dat wil zeggen communicatie zoals wij die functioneel gebruiken in de pr en voorlichting voor organisaties en soms personen.Kan men communicatie dan niet als machtsmiddel inzetten? Dat kan, maar het zou vanuit een hoog ethisch besef buiten de door het vakgebied gehanteerde waarden en normen dienen

Lees meer...

In Via Victoria 1: woordbetekenis gaf ik aan hoe de oorspronkelijk militaire betekenis van het woord strategie geleidelijk aan wordt uitgebreid met toepassing op civiele actieplannen. De betekenisschaal verloopt aldus: militaire functie, militaire kunde, krijgsplan, civiel actieplan gericht op belangrijke resultaten, actieplan om doelen te bereiken, doordacht plan en tot slot een wijze van aanpak. In die laatste betekenis is de zin ‘We gaan een andere strategie volgen” hetzelfde zeggen als

Lees meer...

Als men het woord strategisch hanteert, mogen we veronderstellen, dat het gaat om serieuze doelen en dito resultaten als uitkomst van een moeitevolle aanpak met een goede voorbereiding. Waarom anders dat woord gebruiken? Een spontane strategie is een contradictie in terminis. Opwellingen kunnen we geen doordacht plan noemen.Welaan, een goede voorbereiding is geboden, een goede voorbereiding is zoals de volkswijsheid zegt het halve werk.Ik noemde een artikel eerder die voorbereiding de

Lees meer...

Subcategorieën