Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In tijd van zegge en schrijve een halve eeuw laat het bedrijfsbeleid 6 opeenvolgende onderwerpen zien, waarop het management zich richtte. Onderstaand zijn deze schematisch weergegeven in de periode 1950-2000. Ze hebben elk hun eigen aanduiding. De zevende gerichtheid staat te boek in dit decennium als strategisch ondernemen, waarbinnen zich maatschappelijk verantwoord ondernemen manifesteert, maar niet als nieuwe, opvolgende stijl. Ik leg uit aan het eind uit waarom ik dit stel. De stapeling

Lees meer...

De kern van mijn betoog in de reeks Via Victoria over strategie is mijn pleidooi deze term niet te lichtvaardig te gebruiken. Niet in het algemeen en zeker niet als het om communicatie gaat. Na een korte recapitulatie van het voorgaande geef ik twee voorbeelden waaruit het verschil tussen beleid, aanpak en strategie moge blijken. Zeer uiteenlopende: eerst de Rabo en haar nieuwe aanpak, vervolgens Amerika en de keuze voor luchtaanvallen op IS-strijders. RecapitulatieDe van oorsprong

Lees meer...

In dit artikel sluit ik de communicatieontwikkelingen aan op de kenmerkende beleidsdoelen in de afgelopen decennia. Tegelijk trek ik de vergelijking door naar strategieën. In onderstaand schema treft u de strategische scholen aan zoals algemeen erkend deskundige Mintzberg deze aantrof en omschreef. Het nut van deze benadering ligt, naar ik hoop, in het bewijs van de volgzaamheid van het communicatiemetier. Het toont het ontbreken van autonome vakontwikkelingen. Communicatie is zeer adaptief

Lees meer...

Een tijd terug introduceerde ik vijf pilaren die professionele communicatie zouden dienen te ondersteunen. Deze zijn: feitelijkheid, verifieerbaarheid, begrijpelijkheid, tijdigheid en waarachtigheid.De komende tijd zal ik met enige regelmaat informatie van overheid en bedrijfsleven tegen het licht houden en toetsen aan de hand van deze vijf pilaren.Vandaag begin ik met de kwestie van de energiekosten en de misrekening dienaangaande van het ministerie van EZ c.q. minister Wiebes.Wiebes

Lees meer...

Als het patroon van opeenvolgende aandacht voor specifieke tijdgebonden onderwerpen en aanpak zich voortzet, is dus een volgende stijl in aantocht over een jaar of tien. Dat is een ritme, dat in gang wordt gezet door diegenen, die du moment dat iets begint aan te slaan en te beklijven al uitkijken naar een opvolging, omdat zij weten dat de concurrentie het nieuwe zal bevliegen als vers blootliggend vlees. Je hebt visionairen en trendsetters.Er is een groot verschil. Trendsetters werpen zich

Lees meer...

Zou het Centraal Plan Bureau eens uit kunnen rekenen hoeveel mensen Nederland nodig heeft om dit land te laten draaien op een beschaafd welvaartsniveau? Anders gesteld: voor hoeveel mensen is er werk?  Dus ook, voor hoeveel niet? En als je meer mensen dan werk hebt, wat kan die overschietende groep dan doen zonder zich te vervelen? Maar nog veel verontrustender: hoeveel communicatiedeskundigen hebben we nodig?Eerst even wat cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland

Lees meer...

Subcategorieën