Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Meningsuiting maakt het onwaarneembare fysiek. Wie voor zichzelf alle vrijheid claimt, laat voor een ander geen territorium meer of moet uit het principe van gelijkheid anderen die vrijheid ook gunnen. Als dit werkelijkheid zou zijn, dan is er reden tot grenzen aan de claim op vrijheid. Tenzij het begrip vrijheid zou inhouden dat er überhaupt geen grenzen meer zijn. Waarover hebben we het dan? Een dergelijke opstelling biedt vooralsnog geen uitzicht op samenleving. Dan kan men immers stellen

Lees meer...

Soms is niets zo verraderlijk of verwarrend als het gebruik van grote getallen en percentages. Een Turkse Nederlander in Zeeland deed twee PvdA-ers opstappen. Wat zei hij? Wij moesten de gebeurtenissen in Turkije vanuit het Turkse perspectief zien en daarmee relativeren. De zuivering van 80.000 Turkse rechters, docenten, agenten etc. moest worden afgemeten aan de totale bevolking van Turkije. Een groot land immers.Wat hij impliceerde is dit. In Turkije wonen bijna 80 miljoen mensen. 80.000

Lees meer...

Volkswagen heeft gesjoemeld. Daar lijkt het sterk op. Hoe en waarom precies moet nog worden vastgesteld? Maar de vrije val van aandelen deed het bedrijf al meer dan 70 miljard euro in waarde dalen. In luttele dagen. Iedereen zal zich afvragen waarom dit gezonde bedrijf een dergelijk risico heeft genomen. Tegelijk met het VW-imago deelt de hele Duitse auto-industrie in de malaise en zelfs Duitsland als een natie. Het imago als betrouwbaar, technisch en degelijk land is aan diggelen. Imago is

Lees meer...

Kunnen we die imam met zijn haatpreek nu wel of niet aanpakken? De vrijheid van meningsuiting acht Nederland een groot goed, maar brengt ons in toenemende mate in problemen. Moet die vrijheid worden ingeperkt als het om uitspraken gaat, die discrimineren, racistisch zijn, tot haat oproepen of bedreigend zijn? Rechters moeten de wet hanteren, maar zijn geen taalkundigen. Die wet en de daarin verwoorde vrijheid betekenen niet dat alles zomaar kan worden gezegd. Diezelfde wet geeft echter niet

Lees meer...

Een vergelijking tussen de grootmachten maakt duidelijk dat een Europees leger vooralsnog onbestaanbaar blijkt, als het al op zich  wenselijk zou zijn.Amerika kent enorme verschillen in cultuur tussen de staten of noem het provincies.  Florida of Texas of Californië hebben niets met elkaar. Sommige staten zouden zelfs nog onafhankelijk willen zijn. Een eigen land{je} vormend. Maar hoe verschillend ook ze hebben dezelfde Grondwet en regering. Het zijn de taal, de dollar en hun

Lees meer...

Baudet wordt racistisch,extreem-rechts en superelitair genoemd. Op feitelijke beweringen zijnerzijds gaan veel journalisten en andere partijstemmers niet in. In Nederland onderzoeken we van alles  en nog wat.Maar naar deze onderstaande zaken is nooit een onderzoek gedaan.Verwacht het CDA, of de CU of de SGP dat islam-gelovigen ooit op hun partij zullen stemmen? Zo niet, dan zijn anderhalf miljoen stemmers al aan de horizon verdwenen.Waarom is er in NL geen atheïstische partij?Wil

Lees meer...

Subcategorieën