Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Nederland denkt co2-problemen aan te pakken door.. wattenstaafjes te verminderen.Wie dit oppert en steunt is natuurlijk zot geworden.We moeten naar 4 miljard of minder terug.Wat komt daarvoor om te hoek kijken?Het afschaffen van geloven die ernaar streven de grootste te worden.Ga daar maar aan staan.Alternatief is een drastische verandering van energiegebruik, van eetgewoontes en van reislust. En uiteaard van denken.Als dit al lukt, schat ik een periode in van meer dan 4

Lees meer...

De Tweede Wet van de Thermodynamica zegt, dat bij elke overgang van energie van de ene vorm in een andere vorm nuttige energie verloren gaat. Anders gezegd die overgang verloopt niet 100% effectief.Alledaags voorbeeld: u zet bij autorijden brandstof om in beweging cq snelheid. Maar door tegenwind of bandencontact met de weg gaat een beetje brandstofbedoeling verloren. Dat proces kennen we als entropie.Wetenschappers zien dit proces ook terug in het heelal als totaal. Bijvoorbeeld de

Lees meer...

Deze week leg ik u een eenvoudig schema voor, dat echter wel aangeeft hoe buitengewoon moeilijk het is om te communiceren ofwel om bij ontvangers het imago of oordeel te verbeteren en op niveau duurzaam te houden. In de linkerkolom staan de componenten van een organisatie, die publieksgroepen kunnen waarnemen. Deze gelden voor nagenoeg elk type organisatie, hetzij bedrijf, overheidsdiensten of verenigingen van welke aard ook. Dat binnenstaanders of buitenstaanders elk weer hun eigen reden

Lees meer...

U wordt dagelijks door de overheid voorgelicht. Woorden als lamplicht in het duister, dat wil zeggen in de ruimte van informatie waar u normaal gesproken niet komt en dus ook niets van afweet. Die woorden worden echter veelal gebruikt om licht te werpen op wat men wil dat u weet, niet op de gebeurtenissen in de donkere hoeken. Of om met licht voor te gaan op de weg naar morgen, die zoals men weet ook duister is want onbekend waarheen ze uiteindelijk voert als nu gelijk de uitvoering wordt

Lees meer...

Het aantal aanslagen in de afgelopen weken lijkt een kettingreactie. Niet dat ze uit één bron komen en in die zin verbonden zijn, maar wel dat ze een gemeenschappelijke oorzaak kunnen hebben vanuit verschillende bronnen. Ik leg het uit.Eerst zijn daar de door IS geïnspireerde aanslagen. De vrachtwagenbestuurder in Nice en de twee priestermoordenaars in St Etienne du=Rouvray nabij -Rouen. In Duitsland wilde een gestoorde persoon in een trein mensen doden. In Japan betrof het eveneens een

Lees meer...

Kinderen laten het hart spreken, niet het verstand. Het komt er. Elke drie, vier jaar opnieuw.MAAR leven die ouders ook hier? Dan is elk kinderpardon te vermenigvuldigen met 4. Ouders moeten uiteraard ook hier wonen en daarna grootouders. Dat tellen de propartijen er niet bij op. Ze belazeren ons dus met de aantallen.Als alleen de kinderen hier zijn, waar verblijven dan de ouders en hoe kwamen die arme kinderen hier? Welke ouder stuurt in overvolle rubberbootjes zijn kinderen onbeschermd

Lees meer...

Subcategorieën