Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Ik heb nog eens over de klimaatdiscussie en het fenomeen zelf nagedacht. Met aan de ne kant in NL de Jettens en de Klavers en aan de andere kant de Baudets. Dat de aarde opwarmt, heeft mij overtuigd. Of het helemaal komt door de CO2-toename en ons gedrag kan ik niet vaststellen. Ook niet uit de wetenschappelijke bevindingen. Daarvoor is de balans van alle aardse en dampkringfactoren plus de zon nog te complex.Wel weet ik dat wij in ons huis tussen 30.000 en 50 000 euro moeten sparen om

Lees meer...

 In pakweg een halve eeuw verschuiven de accenten in het management zeven keer. De benaming die hoort bij de genealogie van managementvormen staat op de x-as. Op de y-as geef ik de belangrijkste beweegreden aan: de buiging naar de markt, naar de klanten en het publiek in het algemeen, de externe gerichtheid. Eerst beschrijf ik wat dit voor de managementsvorm betekende. Vervolgens presenteer ik kort de communicatieconsequenties. Ik eindig met een voorzichtige lichtstraal op de toekomst

Lees meer...

De Shashoggi -affaire houdt ons al geruime tijd bezig. De verdwijning va de Arabische journalist werd dood, werd moord plus verdwijning.. Werd de impact van en de redactie op deze gebeurtenis zo onderschat door de Saoedi ’s? Was het een daad van eigengereidheid door een ongeautoriseerde lijn al of niet vallend onder een op eigen houtje handelende sjeik of prins? Onbekend in de top. Of leiden allerlei vondsten tot bewijs van de aanslag door die onverwachte aandacht waarop de Saoedi ‘s niet

Lees meer...

Elkaar verstaanIn de filosofie over communicatie is de vraag ‘Begrijpen we elkaar’ er één van de bovenste plank. Misverstand is een cruciaal fenomeen. En dan niet zozeer het misverstand, omdat mensen elkaars taal niet spreken of woorden niet kennen, maar als gevolg van subjectieve interpretatie.Het belang van de betekenis van woorden en de betekenisgeving aan woorden gerelateerd aan omgeving, omstandigheden en persoonlijke educatie en afkomst leidde tot de hermeneutiek: de leer om te

Lees meer...

Niet alle landen ondertekenden de verklaring van de universele rechten van de mens uit 1948. De Islamitische landen stelden in later jaren hun eigen verklaring op waarbij die rechten onderhevig waren aan Koran-voorschriften en de sharia. Die twee verklaringen zijn niet gelijk. Er doet zich evenwel nog een vervelend feit voor. Die oorspronkelijke landen tekenden niet voor het beleid van hun regeringsleiders in de toekomst na al of niet democratische verkiezingen. Die universele rechten

Lees meer...

Het is heel begrijpelijk, dat Nederlanders willen weten met welke standpunten en principes onze leiders de EU-vergaderingen ingaan. Het gaat per slot van rekening wel ergens om. Willen we in Brussel stemmen voor meer geld naar Griekenland, naar Turkse vluchtelingenopvang, naar Libische regio-opvang, naar hongerbestrijding of minder?.En wat willen we met vaart veranderd zien in eigen land?Zondag in Buitenhof kwamen achtereen volgens aan het woord de hoogste politiebaas, drie jongeren van

Lees meer...

Subcategorieën