Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De klimaatdiscussie heeft veel raakvlakken met de stelling van Heisenberg. Als je de snelheid van een deeltje wil bepalen ken je de positie niet. En wil je de plaats van een deeltje bepalen dan ken je de nelheid niet. Men kan dus geen twee waarheden gelijktijdig vaststellen. Zoek je de oorzaak van een eventuele klimaatverandering, dan vind je alle gevolgen niet. Zoek je tot achter de komma alle consequenties dan mis je de oorzaak. Complexe kwesties als de klimaatdisiscussie lijden aan deze

Lees meer...

Ouders willen heel begrijpelijk dat hun kinderen een gezond en plezierig leven zullen doormaken. Laat de huidige situatie te wensen over dan zetten die ouders zich in voor verbeteringen zoals zij die zien. Is de actuele periode tevredenstellend dan doen zij hun best het goede van nu te bewaren.In het eerste geval streven zij naar meer welvaart en welzijn. Zij staan open voor beloftes die dit toezeggen. Vaak zijn het loze beloftes.In het tweede geval zijn zij conservatief. Behoud van oud

Lees meer...

We moeten af van de fossiele brandstoffen. Fossiel betekent versteend. Zo bezien zijn kolen fossiel, olie en aardgas nog niet. Kan, maar we moeten fossiel blijkbaar een ruimere betekenis toekennen en dat doet Van Dale ook en  wel als adjectief om aan te geven dat iets uit  de oudheid stemt of een ver verleden. Het gaat dan om tijd en leeftijd en niet om een structuureigenschap.Welaan als we dan naar zonne-energie willen, gaan we naar een bron die miljarden jaren oud is. De zon is

Lees meer...

Iedereen heeft recht op een eigen mening. Dat is mooi en ademt een aspect van vrijheid. We hebben er alleen niet bij gezegd, dat dit alleen kan (mag) als je ook over feiten en vooral argumenten beschikt. Dat vergaten we. Het gevolg is dat veel mensen roeptoeteren en van alles vinden zonder duidelijke en onderliggende redenen. Het “maar ik vind” viert hoogtiij. Dat is funest. Een mening zonder grond is geen mening maar een ongefundeerde uiting, een schreeuw, een deelname van discussie waar

Lees meer...

Vaker heb ik geschreven over economie met vraagtekens. Ik ben geen expert, maar begrijp heel goed wat experts bedoelen met schaarste. Wat men niet heeft en wel wil, bepaalt de prijs. Maagden zijn schaars dus die hebben in de sexsector een hoge prijs. Zo hou je de slavinnenhandel in stand. Economen zweren hier dus bij. Want als ze niet voor zijn, waar blijkt dan dat ze tegen zijn?Gek genoeg is een zeer economisch middel helemaal niet schaars. Geld. Wel voor pinautomaatkrakers naar het

Lees meer...

Het heet dat alles heel snel verandert. O ja? Bezie dit eens. 100.000 jaar geleden kenden we nog een nomadische wereld. Groepen mensen trokken van streek naar streek. Zo zochten voedsel, behuizing en een veilig heenkomen wanneer natuurrampen hen bedreigden. Bijvoorbeeld in geval van watersnood.Wat zien we nu? Vluchtelingenstromen op diverse plekken n de wereld. Waarnaar zijn deze mensen op de zoek? Naar voedsel, lbehuizing en veiligheid. Hetzelfde als 100.000 jaar terug. Alleen zijn de

Lees meer...

Subcategorieën