Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Tussen vinden en doen ligt een wereld van verschil. Bij veel moderne kwesties, waarin sprake is van verschillen in salaris, woonsituatie, sociale behandeling, meningen, migrantenkwesties enz. enz. wordt er verwezen naar een gebrek aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Het zou niet moeten mogen dat mensen ongelijk wordt behandeld of dat mensen als ongelijkwaardig worden weggezet. Ook zouden mensen dezelfde kansen dienen te krijgen. In beginsel is het uitgangspunt van gelijkheid een universeel

Lees meer...

Het valt mij op, dat de laatste tijd op overheidsniveau veel gebruik wordt gemaakt van het woord inschattingsfout. In elke affaire waarin de zaken verkeerd lopen, komt deze excuustruus naar voren: Ja, we geven het toe dat we een inschattingsfout hebben gemaakt. En als alternatief wordt ook vrijwel altijd opgevoerd, dat het mis ging in de communicatie. Dat is een eufemisme voor’ mensen informeerden te laat, onvolledig of bewust onjuist’ Met communicatie kan helemaal niets mis gaan

Lees meer...

Wat is het   verschil tussen minder,minder Marokkanen en minder,minder boeren. De rechter staat voor een hels dilemma. Als Wilders had gezegd: minder, minder kapitalistische Amerikanen, was hem geen strobreed in de weg gelegd. Het verschil moet hem dus zitten in het feit, dat minder Marokkanen een racistische teneur zou bevatten. Maar het grote probleem hierbij is, dat Marokkanen geen ras zijn. Het is een volksaanduiding, niet anders dan Nederlanders. En minder, minder Nederlanders zou

Lees meer...

Fysiek geweld is strafbaar. Een enkele klap wordt al als misdaad gezien. Met taal mag een mens behoorlijk om zich ‘heenslaan.’ Rechtvaardigt de informatiemaatschappij een herijking van taalgebruik met de kracht van een psychische geweldsdaad? We weten inmiddels hoe diep psychische schade kan ingrijpen.Wie iemand slaat of schopt, laat staan met een wapen mishandelt, moet zich voor de rechter verantwoorden. Afhankelijk van omstandigheden de mate van geweld en de lichamelijke gevolgen kan de

Lees meer...

Ruim een eeuw terug nam de ontwikkeling van de krant een grote vlucht. De journalistiek groeide uit tot wat we bestempelden als de Vierde Macht, hoeder en waakhond van de democratie. Kenmerkende eigenschappen: de pers was vrij en   onafhankelijk. Kranten waren geen rijke organisaties. Soms waren eigenaars zelf nog idealistisch en geen beurszoekers.Radio en televisie volgden en introduceerden andere verdienmodellen, waarmee de belangstelling vanuit de commerciële hoek steeg. Nieuws

Lees meer...

Een zwart gat kan nooit een selfie makenEen door Einstein al voorspeld kosmisch verschijnsel is voor het eerst gefotografeerd. Als een gigantisch verdwijnpunt toont zich dit opzuigpunt, dat wil zeggen de gloeiende materie in de omgeving, dat tientallen miljarden lichtjaren van ons verwijderd is.Het slikt alles op wat maar binnen een zekere straal in zijn buurt komt. Die zuiging is zo groot dat niets, zelfs geen licht eraan ontsnapt. Alleen aan de uiterste rand schijnt zich enig gebeuren

Lees meer...

Subcategorieën