Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Ontdooiende Noordpool economische tijdbom. De EU heeft de doelstellingen voor een vertraging van de opwarming van de aarde voor 2030 vastgesteld. Deze zijn met 40 % minder CO2, 27% duurzame energie en 25% minder energieverbruik niet ambitieus genoeg voor de zwaarbezorgden en pittig ambitieus volgens politiek-realisten. De grote klimaatconferentie volgens jaar in Parijs kan al roet in het eten gooien. Die moet wel slagen. Dit betekent: we moeten het a) opnieuw eens worden over de opwarming, b) over het tempo en de gevolgen en c) over de doelstellingen en vooral ook de concrete aanpak. In communicatietermen: het gaat verder dan wederzijds begrip. Alzijdse erkenning is noodzakelijk.

Nu die vierdelige startzin. Vorig jaar meldden de media melden dat wetenschappers van de Universiteit van Cambridge en de Erasmus universiteit hebben berekend dat de opwarming van de pool de samenleving 60 triljoen euro kan gaan kosten.DeMocht dit waar zijn, dan is het duidelijk dat we de maatregelen tegen de effecten niet zullen kunnen bekostigen. Het is een apocalyptische melding. Hoe moeten we dit als communicatiedeskundigen lezen en bezien? Ik help u een handje.

De Cambridge Universiteit is een gerespecteerd instituut. De Erasmus ook. Je mag dus aannemen, dat hun aannames en berekeningen serieus moeten worden genomen. Het tijdschrift Nature publiceerde de onderzoeksresultaten en die gaan meestal ook niet over één nacht ijs. Dit vormt een tweede bewijs voor de kwaliteit van de beweringen.

Het onderzoek richtte zich vooral op de gevolgen van methaan dat vrijkomt bij ontdooiing van permafrostgebieden. Omdat die methaanontsnapping ( methaan is 30 x erger dan CO2 als het gaat om broeikaseffecten, AW) uit nu nog bevroren ondergrond al snel begint, schatten de onderzoekers dat het in de atmosfeer komende volume 50 gigaton bedraagt, alleen al in de komende tien jaar. Dit betekent overigens dat we de eerste golf al snel moeten kunnen aantonen. Mijn opmerking: Dit zet alle pogingen van de wereld om de huidige CO2-uitstoot te verminderen in de schaduw en maakt elke discussie over wel of geen kolencentrale erbij of het stoppen met het stoken van hout in de huiselijke open haard betrekkelijk zinloos. Natuurlijk alle beetjes helpen, maar tegen een orkaan heeft terugblazen geen zin. Mocht het Cambridge-Erasmus-duo hun aanames bewaarheid zien, dan smelten ook alle 2030 ambities

Een zwart realistische benadering kan tot de overweging leiden om alle investeringen in de vergroening van energie beter op de spaarbank te zetten om straks te besteden aan de bestrijding van de rampspoed. Zo zal het niet gebeuren.

De informatie over dit onderzoek stond bepaald niet op de voorpagina’s van de kranten. Als er ergens een sekte voor de tigste keer de ondergang van de aarde voorspelt, is het groot nieuws en spoeden cameramensen zich naar de berg om de te redden uitverkorenen in beeld te brengen. Cambridge en Erasmus mogen toch als serieuzer worden beschouwd. Maar de uitslagen amateurvoetbal wonnen het.

Overigens is het nieuws minder nieuw dan het u misschien wel leek, mocht u het gelezen hebben. Al 20 jaar geleden, toen het broeikaseffect van methaan werd vergeleken met dat van CO2-emissies merkten deskundigen op, dat er een ongelofelijke hoeveelheid methaan gevangen zat onder de eeuwig (?) bevroren landlagen van bijvoorbeeld Rusland. Het betreft een immens gebied van Noord-Siberië strekkende van het westen van de Oeral tot aan Wladiwostok in het oosten. Nu lijkt het erop dat door de opwarming van de aardse atmosfeer en de aarde zelf dergelijke permafrost verdwijnt. In die tijd keek niemand van deze kennis en mogelijkheid op: perma betekende toch eeuwig? Smeltijs in Siberië? Dat was fictie.

Verstorend feit is, dat er ook wetenschappers zijn, die de hele theorie van opwarming al bij het huisvuil hebben gezet. Voor de opwarming met 2 procent over pakweg 100 jaar, dat nu als hoogste en dus te vermijden grens wordt beschouwd, zouden er geen aanwijzingen zijn, laat staan voor een nog hogere atmosferische sauna. Laat ik erbij zeggen, dat de laatste tijd de ontkenners in de minderheid raken en de believers de overhand krijgen.

Volgens de Cambridge en Erasmus-wetenschappers is die 2% stijging nu al in 2035 bereikt. De ergste gevolgen treffen de ontwikkelingslanden, maar die kunnen we in de EU niet helpen, omdat we onvermijdelijk alle geld al kwijt zijn aan eigen soresbeheersing. Niet dat het wat uitmaakt, de genoemde verweerkosten zijn letterlijk astronomisch. Een ironisch bijkomend voordeel is wel, dat de werkeloosheid naar nul zakt.

Ik voeg er nog een eigen inzicht aan toe. Ik heb al enige jaren geleden geschreven, dat de wereld in plaats van het energiegebruik te verminderen nog veel meer energie - fossiele en duurzame bronnen – zouden moeten gaan inzetten om alle activiteiten en projecten, die nodig zijn ter verdediging tegen de effecten van opwarming, voor elkaar te krijgen. Het is een pikante en paradoxale reden om veel sneller tot de inzet van zonenergie over te gaan dan nu gebeurt, omdat we naast de conventionele energievormen de zonnekracht zelf zullen moeten aanwenden tegen de verwoestende opwarming van onze atmosferische stolp door diezelfde zon. Een bijzondere vorm van vuur met vuur bestrijden.

Het zou mijns inziens een daad van compassie zijn richting de leek-burger, als de politiek de wetenschap aanvuurde om eens en voor altijd vast te stellen, dat de opwarming een feit is en te ja of te nee een onontkoombaar gegeven is. Want als de bovenstaande tijdschatting realistisch is, is letterlijk elke dag er één. Of ons, de hele mensheid, dan nog tijd gegeven is om het tij de te keren of liever gezegd de eerste effecten het hoofd te bieden, is dan vers 2. Maar eerst die consensus over de hoge mate van waarschijnlijkheid. Als iedereen communicatie zo belangrijk vindt, dan is er geen enkele terughoudendheid geboden. Aangezien het probleem de hele mensheid en de hele aarde treft, is het eigenlijk een ongekende groot voorbeeld van Interne Communicatie.

Interessante artikelen

Wat communiceert de wereld ons via gedrag? Het is verleidelijk om vooruit te blikken. De eindejaarsneiging van alle amateurfuturisten, trendwatchers, issue-analisten en mediaprogrammamakers en –presen