Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De inkt van het BBB-compromis was nog niet droog of de niet geselecteerde gemeentes lieten via raadsleden, wethouders of burgemeesters al weten de gedachte oplossing onwerkbaar te vinden. Blijkt hieruit dat er bij de regeringsleden nauwelijks inzicht bestond over de mening en praktijk van hun gemeentelijke achterban. De hoop is gevestigd op het gegeven dat uiteindelijk de meeste uitgeprocedeerden Nederland toch wel zullen verlaten. Hier en daar zijn er ervaringen mee, zoals in Rotterdam. Zij die echt niet terug willen verdwijnen in de anonieme illegaliteit. Als thuislozen in dubbel opzicht komen we deze vluchtelingen dan straks als moderne stadszwervers weer tegen. We zien nu al stemmen opgaan, die zeggen ‘laat al die asielzoekers (behalve misdadigers) nu maar gewoon toe.’ Er is geen houden aan, tenzij we het Australische model volgen. Zoniet, wat dan te doen met achtergebleven gezins- en familieleden. Wat met hierdoor mogelijk aanzwellende asielstromen?

Het gaat er niet om dat er een moeizame multiculturele samenleving ontstaat. Die hebben we al. Die heet Aarde en die geeft al veel grote problemen en strijd te zien. Moet je al die problemen in één land (het doet er niet toe welk) verzamelen?

Na de Duitsers vormen de Turken de grootste niet-Duitse (van origine) bevolkingsgroep in Duitsland. In Nederland trouwens ook. In Ierland zijn dit de Polen. In Finland de Zweden. En ga zo maar door. Veel EU-landen zijn al een menselijk amalgaam. Er zijn goede voorbeelden van multiculturele vermengingen. Al ontstaan er in Amerika nieuwe spanningsvelden, waarbij sommige analisten de VS in drie of vier delen uiteen zien vallen. ( blanken, zwarten, spaanssprekende Mexicanen en Chinezen, de laatsten vooral in Californië). Het gaat het beste waar de nieuwkomers zich zo goed mogelijk de cultuur van het nieuwe ‘vaderland’ eigen maken. Dus bijvoorbeeld hier in Nederland de democratie, de vrijheid van meningsuiting en de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Die eigenmaking is een lastige voorwaarde. Maar minstens zo problematisch wordt de werkgelegenheid. Menig EU-land heeft onvoldoende werk voor de eigen Spanjaarden, Italianen, Nederlanders of Fransen. Zijn we er zeker van dat de werkgelegenheid door economische groei, die doorgaans vooral van export moet komen, zo oploopt dat er weer voor iedereen, dus ook met migranten erbij, voldoende werk komt? Die nieuwe , verminderende arbeidssituatie zien we al terug in het ZZP-erschap, in de opzegging van tijdelijke werkcontracten en de afbouw van het vaste banen-model. En de toekomst staat bol van verdere automatisering, robotisering en niet-mensgebonden efficiencyslagen. Er is genoeg te doen op de wereld, maar niet altijd tegen een honorering die het huidige welvaartsniveau handhaafbaar maakt. Het gaat dus in toenemende mate om een verdeling van betaald werk en onbetaald werk. En voor onbetaald werk komen er steeds meer mensen beschikbaar. Onbetaald werk waarmee men in zijn levensonderhoud voorziet zonder salaris te ontvangen. Wat ik een paar artikelen terug noemde als voorbeeld. Ga van NIMBY (not in my backyard) naar Fimby (food in my backyard) en vol het geldloze principe ‘all you need is seed’ en je eigen inspanning van zaaien, bewateren en oogsten.

Betaald werk bevindt zich in het huidige krankjorume economiemodel waarin iedereen betaalt met geld dat er niet is, vooral op landenniveau, want vrijwel alle landen hebben immens hoge staatsschulden aan of de eigen burgers of andere landen. Onder het adagium: wie aan zijn renteverplichtingen kan voldoen, kan eeuwig lenen.

Ik denk dat dit allemaal door Rutte cum suis is besproken en doorgenomen en dat het overleg daarom 11 dagen heeft genomen. Compromis of com-pro-mis: nomen est omen.

Interessante artikelen

Dinsdag jl. trok ik een vergelijking tussen de strijd tussen goed en kwaad in the Lord of the Rings – films en de confrontatie tussen islamfanatici en westerse tegenkrachten. Mijn standpunt is dat kri


Er is onmiskenbaar een teneur om korte zinnen te schrijven. De moderne media en hun kosten leggen hun format dringend op. Wie twittert een mooie zin van 50 woorden? Het argument is dat men in een lang


Ik heb buiten mijn hypotheek geen schulden. Maar in de macro-economische wereld wel: liefst 30.000 dollar. Dat is namelijk het bedrag dat elk mens op aarde als aandeel heeft in de totale schuldenbult