Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Mijn afgelopen blogs gingen over vluchtelingenproblematiek, VW, Griekenland en zo nog wat onderwerpen. Heb ik overal verstand van? Natuurlijk niet. Ik kan wel veel begrijpen, want ik kan goed lezen en goed luisteren. Als extra bijkomend voordeel heb ik ervaring in communicatie, zowel als het gaat om wat mensen eigenlijk zeggen en wat vooral niet (tussen de regels doorlezen heet dit) alsook waardoor mensen zich gedragen zoals ze soms doen (dat komt door ervaring,ontzaglijk veel lezen en realisme).

Die praktische ervaring is tweeërlei. Ik werkte voor drie grote bedrijven: internationale bouw, energie en bankwezen. En ik heb vanwege mijn vak communicatie meer dan lekenkennis op het terrein van gedrag, individueel en collectief. Daarbij bracht dit werk mij over de hele wereld. Voor korte en soms lange kennismakingen maar wel als adviseur, waarnemer of voorzitter van internationale graemia dan wel projectleider van grote manifestaties.

Uw ervaring mag dan wat minder zijn (mogelijkerwijze), maar op sommige gebieden zal uw specifieke kennis de mijne overstijgen. Dat weet ik zeker. Ik krijg veel bijval met mijn stukken. Mensen herkennen de argumenten of zijn het eens met mijn beweringen op grond van eigen overwegingen en ervaringen.

 

Laat ik wat van die afgelopen beweringen op een rij zetten.

Van meet af aan concludeerde ik dat de Grieken hun grote schulden niet zouden kunnen terugbetalen. Een klein volk met een kleine economie, waar elk jaar het inkomen lager is dan de uitgaven, kan geen 200 miljard euro terugbetalen. Nog niet de rente. Waarbij ook nog eens de binnenlandse kosten en belasting moraal elkaars tegenpolen zijn. Kosten hoog, belastingmoraal laag.

Zeg mij, voelde u het ook niet op uw klompen aan, omdat u weet dat zo leven en besteden al niet kan op gezinsniveau.

Dus toen de directeur van de Nederlandse Bank Wellink samen met de minister van Financiën De Jager in het openbaar zeiden dat de Grieken het allemaal zouden terugbetalen en met rente, dacht ik 1) waardoor verslijt je mij voor gek en 2) waarom draai je het volk dat jij hoort te dienen een rad voor ogen. Of wat weet jij wat ik niet kan peilen? Want hoe die wederopstanding in zijn werk zou moeten gaan, vertelden zij er niet bij.

Inmiddels is duidelijk dat zij als experts 100 procent fout zaten en ik samen met het hele halve Nederlandse volk met onze klompenkennis goed oordeelden.

Er wordt thans gesproken na anderhalf jaar bakkeleien en een derde storting van tientallen miljarden dat nu het tijdstip is aangebroken voor schuldkwijtschelding. Hoezo terugbetalen?

 

Ik beweerde, dat na het VW-drama snel andere bedrijven zouden volgen omdat er een koude wind door de vraagkamers van andere concernbestuurders gaat. En ja, het duurde nog geen dag!!! Ook BMW lijkt vuile handen te hebben. Een toeleverancier op het gebied van die emissiezaken in termen van onderdelen liet eerlijk noteren: “de eisen zijn zo hoog, dat de autoconcerns wel moeten sjoemelen.” Ik aanvaard dit. Het is een klassiek voorbeeld van de idealistisch eisende samenleving en de onmogelijke praktijk. VW kan aan die ideale praktijk misschien wel voldoen, maar dan prijzen zij zichzelf uit de markt. Reken maar dat zij als geen ander weten waar het ook niet klopt, omdat ze daar in dezelfde mangel zitten. U hoort mijn metakennis hier doorklinken. Het is gewoon een klassieke discrepantie tussen de technologische mogelijkheden gegeven het concurrentiemodel en de ideaalopportunistische eisen van de politiek. Deze kloof is namelijk van oudsher. Daarom weet ik dit.

 

Overigens als beide partijen, markt en politiek, elkaar ontmoeten, is iedereen aan beide zijden zich hiervan volledig bewust. Daar begint de grote vernacheling. Het is het eeuwige concurrentiemodel tussen praktijk en ideaal. Dit model beheerst de hele klimaatdiscussie bijvoorbeeld. Dit model beheerst de hele vraag; waarom zijn we op aarde? Het model is van alle tijden. Kortom: vertel mij iets nieuws, leiders. U weet niet meer dan ik en de eerste de beste nuchtere burger. Hardste voorbeeld: het ideaal is vrede, de praktijk….!

Ik begrijp uw probleem, beste politici. Sommige zaken overstijgen uw en mijn oplossingsvermogen, maar één ding ‘beschouw mij niet als lulletje rozenwater,!!!

Als u burgers serieus neemt, neem dan hun totale hersenarsenaal serieus.!!! Voetbalvraaggesprekken uitgezonderd.

 

Ik beweer, dat de problemen met asielzoekers nu pas echt gaan starten. Niet het feit van de humanitaire opvang. Dat is een mensenplicht. Wel dat we de huizen niet hebben, schreef ik een week terug. Wat lees ik gisteren: Nederlanders die wachten op een sociale huurwoning (meer dan vijf of wel tot tien jaar en langer)  worden in tijd teruggeplaatst ten voordele van asielzoekers met een verblijfsstatus. Ik denk dan dat wordt een pleuriszooitje. Een goede bedoelende Nederlander moet langer wachten omdat die dictator van een Assad en die barbaren van IS er een teringzooi van maken. Zover gaat zeker niet bij iedereen de humaniteit en de inschikkelijkheid. Die woningproblematiek was al jaren bekend. De politiek verzweeg haar falen bij het aangaan van de ontvangstbereidheid. Voor lange tijd zullen centra de noogopvang uitmaken.

 

Let op: in de zorg gaat het diezelfde kant op. Waardoor? Veel Nederlanders (helaas wat minder tegenwoordig) denken bij een kuchje of een pijntje, kom op ik sjouw door. Niet kinderachtig zijn. Paracetamolletje op zijn best. De asielzoekers krijgen eindelijk toegang tot een modern en deskundig ziekenhuissysteem en een ruim voorziene apotherij en om te beginnen gratis. Zij zullen zich voor elk ongemak melden. Druk op de toch al kostbare zorg dus. Ook in het onderwijs staan vergelijkbare zaken te wachten. Een deel van hen zal psychische zorg nodig hebben. Hun belevenissen en de overgang naar een totaal andere cultuur plus de wetenschap dat zij niet terug kunnen zullen hen alleszins begrijpelijk mentaal enorm aantasten.

 

Ik noemde wat hoofdpunten. U kent ze inmiddels ook en hebt er eigen gedachten over. Ondertussen gaan we in concurrentie met Frankrijk over 80 miljoen voor een mooi schilderij van Rembrandt, maar tja hoe bepaal je de concrete waarde. Grappig toch dat men in algemene zin bij dit soort topstukken spreekt van onschatbare waarde, maar dat in de praktijk telkens weer blijkt dat er onmiskenbaar duidelijke geldgetallen uitrollen. Uit welke kuil komt dit bedrag? Lees mijn vorige blog.

 

Ik zeg u nu: de Europese Unie kraakt. Er is weliswaar straks een verdeling van de menselijke problematiek. In eerste instantie gelukkig maar. Echter, de verdeling van de aanvaarding van alle gevolgen moet nog beginnen. Er is altijd op macroniveau een financiële draagkracht en op individueel en gevoelsmatig niveau een persoonlijke draagkracht. Die schuren. Dat hebben mijn ervaring en mijn kennis op basis van lezerij mij geleerd. Het worden zware tijden. Voorkomen is beter dan genezen, zegt het spreekwoord. Om te voorkomen moet je voorzien.

 

Heb ik wat tegen vreemdelingen? Dat is onmogelijk. In alle landen van de wereld op één na ben ik zelf een vreemdeling. Hoe kan ik mijzelf ontkennen?. Het gaat mij om rationeel inzicht en het besef van problemen, want mensen en vraagstukken zijn equivalent.

Interessante artikelen

Stonden in de Koude Oorlog het westen en het oosten tegenover elkaar in het hart van Europa, zijnde Berlijn, nadat de illusie van het Groot-Duitse Rijk op twee fronten bloedig uiteen was gespat ter ve