Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het liefst zou ik het zwijgen ertoe doen als het gaat om het kip-en-haan-gevecht van die twee domme kemphanen in Amerika. Dit land waar het begrip imago is uitgevonden, verscheurt het eigen aanzien in de hele wereld. Met dat verlies aan reputatie gaan ook aspecten verbonden aan de machtspositie verloren.

Amerika laat zich kennen als een achterbuurt waar bendeleiders elkaar via media uitschelden. Welk een wanvertoning. De rest van de wereld zal toekijken met een mengeling van onthutsing, medelijden en leedvermaak.

In zowel de achterban van Trump als van Clinton moeten toch een paar mensen zijn te vinden die ineenkrimpen bij het zien van deze smijterij met modder, die ook nog eens in aangemaakt met seksistische ingrediënten, die naar ik moet vrezen grotendeels ook nog waar zijn. Trump die vrouwen echt als tweederangs wezens beschouwt, Clinton met op de achterbank een overspelige echtgenoot, die nota bene al president was. Hij staat bekend als mister Donald Grijpgraag en zij als madame Hillary Redhouse.

Hoe kunnen zij zich nog ooit in de wereld vertonen.

Moet ik uit de gretigheid waarmee alles wordt uitgezonden opmaken, dat aan die tv-verslagen goudgeld wordt verdiend, omdat de kijk- en luistercijfers miljarden opleveren?

Moet ik uit het gebrek aan visionaire en politiek hoogwaardige teksten afleiden dat beide rioolvechters van de wereld geen verstand noch idee hebben?

Moet ik ten derde vrezen, dat in Amerika via dergelijke infantiele zwartmakerij over en weer inderdaad de stemmen moeten worden gewonnen, omdat het stemvolk als geheel in serieuze onderwerpen de wereld betreffend niet geïnteresseerd is.

Het verschrikkelijke is, dat dit reality tv is en dat die smakeloosheid afstraalt op het westen, want in grote delen van de wereld worden Europa en Amerika gezien als vier handen op één buik. Of zit ik dan nog te hoog?

Het is regelrecht cowboyisme. Schieten vanuit de heup en dan ook nog door de slechteriken.

Ik ben van mening, dat we deze uitzendingen moeten staken uit afkeer en walging. Maar als dat niet kan, moeten ze alleen worden toegestaan voor boven de 18 jaar. Jonge geesten mag je aan deze inhoud niet blootstellen op het gevaar af dat de jeugd denkt dat dit echt is. Wat moet je terugzeggen tegen een onbehouwen jongeling, die bij verwijt over zijn taalgebruik en gedrag, terugblaft met ‘kijk naar die wereldleiders’, die mogen dat toch ook!’

Ik vraag mij tot slot af hoe debatten op dit niveau zouden zijn verlopen als er geen tv, internet en andere digitale sociale media waren geweest. De radio als vuilspuit. Zat er maar een knop op die twee.

Tot slot, wie is die derde die er mee heenloopt? Dat zijn alle landen die beseffen, dat ze zich nu helemaal niets meer gelegen hoeven te laten liggen aan de zogenaamde westelijke beschaving.

Interessante artikelen

Er is veel te doen geweest (en nog) over de vermeende discriminatie vanwege de rol van Zwarte Piet in een weliswaar gedateerd maar voor het overige klein-cultureel feestje. Hoewel naar mijn mening van


Ik heb nog eens over de klimaatdiscussie en het fenomeen zelf nagedacht. Met aan de ne kant in NL de Jettens en de Klavers en aan de andere kant de Baudets. Dat de aarde opwarmt, heeft mij overtuigd.


En nu for something totally different, zoals John Cleese met de Monty Python-genoten placht te zeggen. Apensex. Mensen en apen hebben een gemeenschappelijke voorouder. Sommige apensoorten staan dichte