Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Op mijn beschrijving van de debatten die geen debatten zijn, reageerden geachte lezers met vragen. Wat zie jij dan als oplossingen of serieuze onderwerpen waar onze politici wel aandacht zouden moeten schenken?

Ik geef u graag wat voorbeelden.

Vooraf wil ik wijzen op zaken die op de korte termijn moeten worden aangepakt en onderwerpen die een langetermijnbeleid vergen. Dat is een gegeven van alle tijden.

De korte termijn eerst. De aardbevingsschade in Groningen. Het is te gek voor woorden dat bewoners met door instorting bedreigde huizen niet op basis van een acuut noodplan worden geholpen. Ofwel een Deltaplan dat zich voltrekt in maximaal twee jaar.

Het is te mal voor woorden dat de politie niet beschikt over een vlekkeloos intern communicatiesysteem, terwijl de criminelen hoogtij vieren.

Het is van de krankjoreme dat er pakweg een tienduizend veroordeelden criminelen vrij rondlopen, terwijl gevangenissen leeg staan en worden gesloten.

Het is pure discriminatie dat middenstandsfraudeurs voor het gerecht worden gebracht en zo mogelijk bestraft terwijl de foute topbankiers die een wereldcrisis veroorzaakten nog geen parkeerboete hoefden te betalen.

Het is van de bezopene dat vaste banen her en der worden omgezet in zogenaamde flexjobs, omdat full time werkers te duur worden?

Dit zijn enkele van de kortetermijnkreukels die binnen de kortste keren moeten worden aangepakt.

En nu de langere termijn.

Wil Nederland naar 20 miljoen inwoners (en bijbehorende auto’s) of willen we terug naar 15 miljoen? Moeten we dan rekening houden met het gegeven dat Nederlanders zich bij dit laatste gaan beperken tot twee kinderen, maar andere van elders komende Nederlanders doorgaan met gezinnen met vier kinderen? Is dit discriminatie? Geenszins, het is een kwantitatief besluit dat uiteraard voor iedereen zou moeten gelden. Inkimpen derhalve.

De files kunnen worden opgelost doordat mensen minder rijden en/of minder auto’s nemen. Ja, maar het woonwerkverkeer dan? In toenemende mate kunnen veel banen voor twee, drie of vier dagen thuis worden verricht dankzij de digitalisering van de maatschappij. Dus Nederland moet starten met het bouwen van huizen waarin twee werkkamers worden toegevoegd. Mensen die zo willen gaan werken en zo’n huis ambiëren krijgen de grond voor 25% gratis en betalen slechts hypotheek over het gezinsdeel. Die hypotheek wordt door de Staat verstrekt en de aflossing en rente gaan ook naar de Staat en niet naar een bank die met de winst heel andere investeringen gaat doen. Op deze manier wordt een fiks deel van de files aangepakt door wegvallend woonwerkverkeer, nemen mannen meer taken in het huishouden en wordt tevens het milieu ontlast.

Uiteraard worden mensen die voor hun woonwerkverkeer echt van een auto afhankelijk zijn niet met congestietax of kilometer belasting opgezadeld. Ze moeten verdorie toch hun werk kunnen bereiken, waar ze al waardevolle tijd van hun gezinsleven mee kwijt zijn, omdat er in Amsterdam bijvoorbeeld geen betaalbare woning meer viel te huren of kopen.

De ministeries worden over een periode van tien tot vijftien jaar verspreid over heel Nederland. Eén in elke provincie, opdat Den Haag niet een soort massale in- en uitstroom kent van allemaal ongeveer op de zelfde tijd en plaats vertrekkende ambtenaren. Schiphol wordt verplaatst naar een lege IJsselmeerpolder. Aan Schiphol gebonden bedrijven blijven waar ze nu staan en met een monorail die er 15 minuten overdoet om van die polder naar het oude Randstad-Schiphol te komen en terug en in noodzakelijk tussenverkeer voorzit. Ook dat spaart files.

Tegelijk kan die polder worden vol gezet met windmolens als we die graag willen. Dus geen hinderlijke verspreiding over Nederland, op voldoende afstand van behuizing en het vliegverkeer. Ruimte zat immers in die (nieuwe) polder.

Het overschot aan CO2 in Groningen, met een heel langzaam leeglopend gasveld wordt benut voor kasteelt, die aansluit op de boerencultuur en de vele ruimte benut. Kasteelt niet met komkommers, tomaten of bloemen. Die hebben we al genoeg. Maar met de groei van medicinale planten, die in toenemende mate kunstmatig gemaakte medicijnen vervangen dan wel aanvullen en die nu slechts relatief spaarzaam groeien in afgelegen wouden en kwetsbare oerbossen. CO2 is te geef en het langzaam uitvloeiende aardgas wordt behoedzaam nog ingezet. Tevens milieuvriendelijk voor die jungles.

Dit is slechts een beperkte opsomming van langetermijnmogelijkheden. Zouden we daarover de partijleiders eens mogen horen nadenken en debatteren? En de vrijheid van euthanasie, want een groeiende bevolking van demente ouderen vraagt om een humane, rationele, tevens menswaardige oplossing.

Interessante artikelen

Scholieren die protesteren tegen de trage acties die klimaatverandering moeten voorkomen of in ieder geval doen dempen en daarmee opkomen voor hun leefbare toekomst verdienen aandacht en lof. Of het h