Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De Las Vegas-schutter had meer wapentuig dan je nodig hebt om jezelf te beschermen, zoals het argument luidt waarmee de Amerikaanse NRA (rifle association) het recht op persoonlijk wapenbezit verdedigt. In mijn ogen was er hoe dan ook een steek los bij de man.

Politieke en geloofsmotieven lijken vooralsnog niet aan de orde. Dat hij het voornemen had tot zijn daad lijkt mij duidelijk: waarom anders dit arsenaal meenemen naar een hotelkamer?

Er blijven dan in eerste instantie drie klassieke motieven over.

  1. De schutter is het om wat voor reden dan ook in de bol geslagen. Krankzinnigheid dus.
  2. De man heeft enorm gegokt in het casino en verloren. Dit is minder aannemelijk omdat hij dan dit verlies moet hebben ingecalculeerd en dus op voorhand dat arsenaal en al die ammunitie meenam. Va banque spelen, alles of niets.
  3. Er is het verlies van een vrouw in het spel. Opera.

Blijkt er toch een ander motief in het spel, dan zijn we allen zeer benieuwd. We zullen zien.

Van het NRA-argument is de onzinnigheid aangetoond. Je moet jezelf kunnen verdedigen, zeg deze club.. Dan zou in dit geval de redenering kunnen zijn, dat dit wel gebleken is, want de mensenmenigte aan muziekliefhebbers droeg geen wapens en konden dus niet terugschieten en zichzelf verdedigen. Zo zie je maar.

Die dwaze redenering heeft tot gevolg dat de opstelling van Noord-Korea door de NRA, die door Trump wordt gesteund, alleszins kan worden gebillijkt. U, Amerika heeft kernwapens, dan geeft uw Grondwet ons het recht om ons te verdedigen en dus ook te bewapenen op een zelfde niveau.

Als deze waanzinnige daad in Las Vegas leidt tot deze logische conclusie heeft de moordenaar wellicht het wapengekletter tussen de beide landen in een heel ander daglicht gesteld en wordt daarmee een mogelijk oorlogsconflict voorkomen. In dat geval ontwaren wij een zeer bijzonder en tegelijk zeer doordacht motief. Mocht er geen beweegreden naar voren komen, dan stel ik voor toch deze veronderstelling als motief aan te houden. Er komt dan toch nog iets goeds voort uit wat in eerste instantie slechts een pure wandaad lijkt.

Interessante artikelen

De gifgasaanval is een who has done it van de eerste orde. Het NAVO-westen handelt op basis van waarschijnlijkheid. De regeringen van Syrië en Rusland beweren dat er helemaal geen gifgasaanval is gewe


Minister Blok moet nog een keer spitsroeden lopen. Zijn uitspraken over failed states en aanverwante vallen in de kamer en bij partijen verkeerd. Het is duidelijk dat de minister als persoon zijn eige