Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Staatsschuld, asielbeleid en zorg zijn drie hoofdthema’s in het voorliggende regeringsprogramma. De meeste andere onderwerpen, hoewel niet onbelangrijk, komen neer op verhogingen of verlagingen. Grosso modo gaan de burgers erop vooruit, zij het bescheiden.

Staatsschuld. Ik heb de kranten doorgepluisd en veel nieuws op radio en televisie gevolgd. Nergens kom ik ook maar een opmerking tegen over de staatsschuld. Het begrotingsoverschot gaan volledig op aan extra uitgaven en ook nog zo, dat deskundigen voorspellen dat dit over enkele jaren weer leidt tot een begrotingstekort, omdat die uitgaven een structureel karakter hebben. Sinds 1959 hadden we niet zo’n overschot, dus als we nu niets aflossen van die staatsschuld wanneer dan wel?

Asielzoekers. Hoofdpunt in het beleid is de strategie asielzoekers op te vangen in de regio. Hun regio wel te verstaan. Waarom denken wij dat, als Nederland aan zijn grenzen zit qua aantallen, landen als Turkije of Libanon, die nu al met miljoenen vluchtelingen te kampen hebben, dit wel kunnen. De gedachte is, dat opvang dichtbij het vluchtgebied sneller kan leiden tot terugkeer naar de oorspronkelijke woonplekken, wanneer het daar rustig wordt. Hoe lang dit duur, weten we niet. U kent allemaal de beelden van de oorlogssteden in Syrië en irak die vrijwel onbewoonbaar zijn. Hoe helpt Nederland hierbij? Met geld en eventueel goederen. We kopen het probleem dus af als het al slaagt. Vluchtelingen uit Afrikaanse landen zijn deels oorlogsvluchtelingen, deels werkzoekenden. En die zouden moeten worden opgevangen in landen als Libië en Algerije. Maar die laatste categorie wil helemaal niet terug, ze willen werk in West-Europa. Italië, Spanje en Portugal komen niet in aanmerking en willen hen alleen daarom al niet opvangen. Zij kampen met hoge werkloosheidscijfers, vooral onder de jongeren. En ook in veel andere lidstaten is werkeloosheid een blijvend probleem. Het verhaal dat deze EU-landen vergrijzen en dat meer jonge mensen nodig zijn betekent een impliciete overgave aan grote aantallen nieuwkomers. Hiermee speelt men Wilders en gelijkdenkenden in de kaart, mede omdat integratie faalt. Het integreren van twee fors verschillende culturen met alle details daarbinnen voor grote groepen duurt minstens enige generaties als het al lukt. De wereldgeschiedenis laat niet veel geslaagde voorbeelden zien.

Zorg. Demente en fysiek minder valide mensen op leeftijd hebben permanente zorg nodig. En niet alleen zorg in medisch of mentaal opzicht maar ook aandacht en dat is vooral ook een tijdkwestie. De gemiddelde leeftijd neemt toe en daarmee ook het aantal hulpbehoevenden. De oplossing is tweeërlei. “Technische’ hulp kunnen onvermoeibare robots leveren. Dat duurt nog een jaar of 20. Aandacht zal vooral menselijk moeten blijven. Misschien dat die sociale dienstplicht voor jongeren soelaas biedt. Maar hoe dan ook, beide oplossingen vergen een ingrijpende omslag, waarmee fiks wat tijd is gemoeid. De kwestie als zodanig vergt een vergaande andere visie op de samenleving. Het regeerakkoord legt hiervoor nog geen plan op tafel.

Tot slot. De economie. America First, de zichzelf bij monde van de president tot sterkste land benoemde wereldleider, heeft een staatsschuld van om en nabij 22.000 miljard dollar. Ook nagenoeg alle andere landen hebben grote staatsschulden. Iedereen staat bij iedereen in het krijt. De economie als grootste kerfstok. We eten en verstoken niet alleen ons milieu op tot het niveau van een mogelijke klimaatverandering, we leven ook nog eens op een systeem van virtuele rijkdom. Ik hoorde dat aliens die ons op afstand volgen al spreken van de Kredietbol als ze het over de aarde hebben. Ze noemen het beestje tenminste bij haar naam.

Interessante artikelen

De Commissie De Wit heeft de onderzoeksgesprekken met bankiers, politici en andere kopstukken in de kwestie van de financiële crisis afgerond. We zullen over twee maanden de conclusies in hun rapport


Een vreedzame wereld willen we allemaal, maar is dit wel zo? Aan welke voorwaarden zou die samenleving moeten voldoen? Als we de afschuwelijke gebeurtenissen in Spanje deze keer als uitgangspunt nemen