Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Zo het er nu naar uitziet, krijgen grote internationale bedrijven een flinke korting op hun vennootschapsbelasting. 1,4 Miljard euro. Voor dat bedrag kan het kabinet schuddend Groningen in één groot gebaar uit de scheurellende helpen. Premier Rutte verdedigt dit regeringsvoornemen met de veronderstelling dat deze bedrijven anders wellicht vertrekken uit Nederland met alle gevolgen voor de werkgelegenheid van dien. Nederland zou op dit vlak in nadelige concurrentie zijn met andere landen. Op loonhoogte verliest Nederland al jaren met bijvoorbeeld India. Hebben voorgaande kabinetten dit gecompenseerd door de lonen dan maar te verlagen. Zijn redenering of argument is onbewezen. Immers waarom zijn deze bedrijven tot op heden dan wel in Nederland gebleven?

Verder blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat eerdere vergelijkbare verlagingen in Amerika geen enkel effect hadden. Voorts open je de weg naar meer kniebuigingen. Andere landen bieden ook vergaande fiscale voordelen aan deze categorie internationals. Gaan wij dat nu ook doen? Op die wijze spelen deze bedrijven landen tegen elkaar uit.

We moeten constateren dat Nederland over het beleid van andere landen weinig of niets heeft te vertellen. Maar internationals en multinationals wel in die zin dat zij deze landen wat betreft financiële en fiscale regels tegen elkaar uitspelen. Doorgeredeneerd belanden zo alle wereldconcerns in het laagst belastende land. Dat hoeft niet eens met fabrieken en kantoren te zijn. Kleine hoofdkantoren kunnen zich overal vestigen c.q. registreren. Dit gebeurt al volop met postbus-constructies op andere belastingpunten.

Waarom wijst Rutte die ondernemingen niet op de relatieve rust en veiligheid in ons land? Ook minder corruptie waart door de Randstad. De woonlasten voor personeel zijn aangenaam lager dan in andere grote steden, al doet Amsterdam zijn best om een internationaal niveau te bereiken, waarmee ze vooral haar eigen concurrentiepositie verzwakt. Het lijkt alsof een belangenlobby hier succesvol is geweest. Maar ik zie Rutte nog niet de inkomstenbelasting verlagen om zodoende te concurreren met lagebelastinglanden om te voorkomen dat Nederlanders anders wegtrekken.

Voor mij is dit machogedrag dat niet onderdoet voor MeToo-macho- uitingen. Ik ben de baas, voor mij zul je bukken. Zo niet, dan vertrekken wij met ons personeel uit Nederland. Multinationals zijn er niet voor een land of zijn burgers. Zie maar waarvoor Engeland vreest met de Brexit. En zie maar waarom Trump scoort in Amerika door te beweren dat hij alle negatief uitwerkende handelsakkoorden zal opzeggen. Die multinationals zijn er eerst en vooral voor aandeelhouders en die huizen en incasseren over de hele wereld. We noemen ze multinationals, maar er is weinig nationaal aan. Deze situatie is het gevolg van internationalisering, die overging in mondialisering. Regeringen lopen achter bij deze bedrijfsontwikkeling. Er is wel een aarde overspannende commercieel en financieel proces, maar geen aarde omvattend beleid. De VN en de Navo en nog zo wat internationale afspraken zijn deelafspraken, waarbij landen elkaar ook nog eens in de houdgreep houden. Er is geen overkoepelend mondiaal regeringsbeleid of een overkoepelend wetboek. We hebben de universele verklaring van de rechten van de mens. En die werkt ook al niet dekkend en doorslaggevend.

Bedrijven en hun directies zijn vele malen wendbaarden dan de regeringen van landen. Die hebben nog wel eens last van democratie (veel meepraters) of dictaturen (weinig meepraters) en alles daar tussenin. Bedrijven hebben zich te houden aan wetten en de meeste doen dit ook zonder mankeren. Maar wetten zijn net als netten met veel knopen en derhalve ook veel mazen. Bovendien staan er veel slimmerds klaar om in adviesfuncties van die mazen gebruik te maken, nota bene vaak opgeleid op kosten van die landen.

Multinationals begint een foute benaming te worden. Hun gedrag geeft hen eerder een houding van statenlozen. Of zijn zij hun tijd vooruit en daarmee de eerste echt universalisten? Not for profit hebben zij omgezet in Profit above all want hoe dan ook de meeste groei vereist geld en daarmee de groei van geld.

Interessante artikelen

Wat te doen met de veiligheid na Nice, waar een ontspoorde enkeling in lijn met IS-gedrag een aanslag pleegde op honderden bezoekers van een feestelijk vuurwerk. Hieronder volgt een overzicht van opti


IBAN nummer; FR843000100682355G000000006

Begunstigde: BDFEFRPCCT

Kenmerk transactie: AMENDE33336222248491164

 

Ik mag aannemen dat laaggeletterden grote moeite hebben dit goed te vermelden of zelf


Eerder op deze site publiceerde ik een artikel over de veelzeggendheid van gedrag. Daden zijn minstens zo communicatief als woorden en soms maken zij veel meer duidelijk. De westerse wereld en met nam