Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Ik denk dat de Mona Lisa mede-eigenares van het deze week voor meer dan 400 mijoen euro verkochte Da Vinci-schilderij. Haar glimlach verraadt spot en ironie. Kunst is onbetaalbaar, zegt men wel. Dat lijkt er hard op. Er is geen enkele reden naar voren gekomen waarom dit schilderij zo buitensporig veel waard zou zijn. Er is wel een oorzaak: sommige mensen hebben meer geld dan hersenen. Wat een waanzin? Mensenlevens zijn minder waard. Wat schrijf ik, in Libië worden nog steeds mensen verhandeld. Voor heel wat minder. Gevluchte Midden-Afrikaners. Libië, dat is die regio waarvan de Nederlandse regering zegt, dat vluchtelingen daar beter kunnen worden opgevangen. Wij geven dan geld aan dit land. A voor de opvang en B voor de organisatiekosten van mensenveilingen.

In Buitenhof mocht Jeroen Smit nog eens vertellen dat het aantal miljardairs alsmaar toeneemt. En in dat kielzog van geld dat niet meer rolt of wappert, maar grotendeels viraal virtueel is, neemt ook de hoeveelheid miljonairs toe naar 50.000 of daaromtrent. Wereldwijd wel te verstaan. Geld is niet een magneet, die mensen trekt. Geld is vooral een magneet die geld aantrekt. Politici praten al sinds jaar en dag dat de kloof tussen arm en rijk groeit en dat dit sociaal en humaan gezien onwenselijk is. Weer andere deskundigen zeggen dat de armoede danig is gedaald in de afgelopen decennia. Het doet mij altijd denken aan getallenpraat rond analfabetisme. X-tijd terug waren er 2 miljoen mensen. Vrijwel allemaal analfabeet. Zeg maar 100 procent. Rond het Jaar Nul was dit gezakt naar 75%. Nu ligt het al onder 40%. Edoch, het aantal analfabeten op aarde is als we gewoon koppen tellen en geen percentages berekenen ruim tegen de 2 miljard. Incluis functioneel analfabeten. Hoezo we gaan vooruit!

Dan de aardgas&bevingssoap. Commissaris der Koningin in Groningen, Paas, verklaarde in het zelfde programma verheugd te zijn over de uitspraak van het hoogste Hof dat de regering veiligheid als voornaamste doel moest nemen en dan pas leveringszekerheid. En dat de reconstructie van bevingsschade vanwege gaswinning aan woningen veel te traag verloopt. En hij kreeg te horen dat van de aardgasopbrengsten van 350 miljard slechts 1 procent belandde in de drie noordelijke provincies en meer dan 80% in de Randstad. Dat moest toch echt anders, zei hij. O ja? Die wanverhouding van de verdeling kennen we al 40 jaar. Heeft zijn CDA of welke Haagse partij ook, nooit wat meegedaan, ondanks het feit, dat achtereenvolgende bewindslieden zeiden dat dit echt moest veranderen. Als de productie nog verder wordt teruggeschroefd, is straks het excuus dat er geen geld meer is voor steun en grootschalig onderhoud. Als Nederland dit gedrag zou vertonen ten opzichte van arme landen zouden we spreken van geldkolonialisme en van uitbuiting.

Ik voorspel u dat de grootste beving nog moet komen. En dan zal het schaamtewoord zijn: als we dit eerder hadden geweten, dan ……. Eerder? Als we alle toezeggingen op de wand van de Tweede Kamer hadden geschreven zou er geen plek meer zijn voor een roodwitblauwe vlag. Misschien nog voor een kleine zwarte wimpel aan het rostrum van het spreekgestoelte.

Kinderen die klagen, worden overgeslagen, zo luidt een oud en typisch Nederlands spreekwoord. Een nieuwe is: Burgers die morren, moet je lekker laten knorren.

Interessante artikelen

Het duurde tot 2018 voordat er een tv=programmaserie geheel werd gewijd aan wat er zoal verdiend wordt. Wat mij trof, is dat we al decennia een duidelijk beeld hebben van lerarensalarissen, loddgieter


Er zijn kinderen die denken dat een antilope iemand is die altijd de auto neemt. Alle gekheid op een stokje de afstand tussen mensen en natuur groeit. Uitstervende dierensoorten zijn een tekenend voor


De kwaliteit van het zingen is niet langer de essentie van het songfestival. Ook hier hebben marktwerking, techniek en politiek een nare invloed. Die kwaliteit berust bij vier componenten: een goede o