Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het huidige Nederland heeft geen militaristische houding. Heeft het nooit gehad. Als klein land verdedigden we ons altijd tegen invallen uit grote buitenlanden. Duitsland, Frankrijk, Spanje. Zelf gingen we nooit op pad om België, Luxemburg te veroveren, of Denemarken en Noorwegen, laat staan de grote Westeuropese staten. Maar de koloniën dan? Dat betrof zwakke, makkelijk in te nemen wingewesten, maar nauwelijks militaire invallen op grote schaal. Het waren veroveringen a la Columbus. Een paar

Lees meer...

Het valt op dat de daders van terroristische aanslagen vrijwel zonder uitzondering relatief jonge mannen zijn of zelfs jongens. Jeugdigheid troef. Waar er vrouwen in het geding zijn is dit niet anders met dit verschil dat hun aantal veel lager ligt. Waarom of waardoor komt jeugdige? Komt het omdat oudere mannen zeker in de bejaardencategorie fysiek onmachtig zijn of al zoveel ervaring met de wereld hebben dat zij de onzinnigheid van aanslagen na analyse en afweging hebben ingezien dan wel de

Lees meer...

Dat de EU verre van een eenheid is, wisten we al. Engeland wil uit de Unie. In sommige landen heeft men sterke twijfels over het lidmaatschap, zoals Polen. Andere landen negeren centrale afspraken over de opvang van asielzoekers. En nu lijkt er weer scheuring te ontstaan in Spanje. Verdeling binnen een land nota bene.De Catalaanse stem voor onafhankelijkheid geeft aan dat Spanje niet zozeer rust op één volk, maar op een samenballing van diverse ‘volkeren’, die bepaald de Madrileense

Lees meer...

In ons land is de discussie over slavenhandel actueel. De meningen kunnen ruwweg in drie categorieën worden onderscheiden. Zij die vinden dat we deze praktijken in de 16e en 17e eeuw als absoluut ontoelaatbaar moeten bestempelen, maar er aan toevoegen dat we dit doen op basis van onze hedendaagse inzichten en normen en rechten zoals we die nu zien. Mensen zijn gelijkwaardig en niemand is slaaf van een ander. Zij die van oordeel zijn dat we het verleden als zodanig moeten laten voor wat het is

Lees meer...

Uw voorstellingsvermogen wordt met dit artikel aangesproken. Stel dat de Commissaris van de Koning in Groningen het egocentrisme van Den Haag beu is, de NAM uit de provincie weert en met de antirandstad-Groningers een eigen beleid gaat voeren. De Gouverneur van Limburg zet ook de Randstad aan de dijk en Friesland maakt zich los. Brabant richt zich helemaal op de wietteelt. In Utrecht sluit men een deal met de Amsterdamse arrogantie, die de Randstad gaat beheersen. Kortom Nederland valt in

Lees meer...

Een vreedzame wereld willen we allemaal, maar is dit wel zo? Aan welke voorwaarden zou die samenleving moeten voldoen? Als we de afschuwelijke gebeurtenissen in Spanje deze keer als uitgangspunt nemen, welke lijn van redeneren kunnen we dan volgen?We noemen de daders geradicaliseerde aanhangers van IS. Willen we de bron voor die radicalisering weghalen, dan staan er twee wegen open. Of we schakelen IS uit of we halen de oorzaken voor die radicalisering weg. Als we de eerste weg bewandelen

Lees meer...

Subcategorieën