Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In mijn boek Verbonden Ietsigheid (juni 2011, pag. 164) kwam ik tot de conclusie dat een overdaad aan informatie-impulsen tot hersenbelasting kan gaan leiden. De toeneming van mensen (volwassenen en kinderen) die adhd-verschijnselen vertonen kan hier een voorloper van zijn.

De redenering was heel eenvoudig. Alle lichaamsdelen die aan overbelasting worden blootgesteld gaan disfunctioneren. Dit kan geschieden door een zware en aanhoudende piekbelasting, zoals we dit tegenkomen bij topsporters. Een natuurlijke schade ontstaat door slijtage vanwege langdurig gebruik, zoals we dit bij het ouder worden ervaren. Het verwonderde niemand dat de stukadoor of havenwerker van vroeger na 40 jaar sjouwen rugpijn kreeg. Of de stratenmaker na een levenlang werken op zijn knieën stramme benen en reumaverschijnselen.

Sinds ongeveer 20 jaar weet de moderne samenleving zich gebombardeerd met enorme hoeveelheden informatie via schermen. Op het werk, thuis op de laptop of ip-pod en voor vermaak of serieuze programma's op televisie en via gametoys. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat mensen driekwart van de dag op schermen turen. We hebben er geen ervaring mee, maar de vergelijking met de lichaamsslijtage mag doen vermoeden dat ook het brein als orgaan zijn grenzen kent. Dat het een mens allemaal wel eens wat te veel kan worden, weten we al, maar dat komt dikwijls door een combinatie van factoren, waarbij ook gevoelens onder druk staan. In mijn benadering betreft is meer een technische overload.

Daarbij doet zich een combinatie voor van hard werken (informatieverwerking) en de methode van arbeid: elektronische input. Veel van die apparaten werken op basis van uitwisseling via elektromagnetische golven. Dezelfde als die ook de essentiële functie uitmaken in onze hersenen.

Meer kinderen dan vroeger vertonen adhd-gedrag en nu blijken ook volwassenen in toenemende mate opgesnaard te zijn, aldus berichten in de media. Noem het stress, psychische druk of wat ook, maar een feit blijft dat het vooral in het hoofd zit.Die toename van adhd kan de vooraankondiging zijn van een epidemische ontwikkeling van psychische moeilijkheden, die zijn terug te voeren op een te druk bekogelde bovenkamer.Nog ernstiger zou het kunnen uitwerken als zich virussen in ons hoofd nestelen, die als het ware onze software aantasten net zoals dit in de computer mogelijk is. Per slot van rekening werken al die moderne media en ons brein met golven uit dezelfde familie.

Voor communicatiedeskundigen is het zaak goed te letten op fenomenen, die op deze vorm van overbelasting kunnen duiden, omdat er dan werk aan de winkel is, nl het terugdringen van het informatie-aanbod.

Interessante artikelen

Zo noemde premier Rutte de verdere opening van zaken rond het schrapppen van de dividendbelastng van 1,4 miljard euro voor buitenlandse bedrijven. Hij had ook kunnen zeggen ‘verkleining van de leugens


Communicatie is een brugfunctie, wars van eenzijdigheid en dogmatiek.  Gericht op hersenverrijking, niet op hersenspoeling. Het vakgebied (geen vak) staat voor enorme spanningsvelden, kloven en parado