Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Geloof het of niet, maar op de radio hedenochtend verwees een journalist naar het onzekerheidsprincipe van Heisenberg en de mediabetrokkenheid bij de rel in Haren. Precies wat ik onder meer betoog in mijn boek Verbonden Ietsigheid, dat handelt over kwantumfysica en communicatie. Hoe zit dat?

Dezer dagen wordt er veel geschreven en gediscussieerd over de rol van de media (conventionele en sociale) in het ‘opstoken’ of verergeren van de toestand rond het Facebook-feest in Haren. De journalist in kwestie verdedigde in de radiouitzending het standpunt dat de media wel degelijk een rol speelden en zich niet konden verschuilen achter de gebruikelijke dooddoener ‘nieuws is nieuws en journalisten moeten hun werk doen’. Hij noemde dat een verouderde journalistieke reactie.

Hij verwees hierbij naar de atoomfysicus Heisenberg. Die toonde met zijn onzekerheidsprincipe aan, dat je niet tegelijk de positie en de snelheid van een lichtdeeltje (foton, elektron) kan vaststellen. Je vindt of het een of het ander en door te onderzoeken (kijken) beïnvloedt je het experiment en de toestandsituatie van het deeltje. In Harense vertaling: doordat de media zich bemoeiden met het schijnfeest en ook ter plekke aanwezig waren hebben zij het verloop van deze nare gebeurtenis wel degelijk beïnvloed.

Voor mij is het voor het eerst, dat ik in het openbaar zo over de relatie natuurkunde en communicatie (media) hoorde praten. In mijn boek geef ik meer voorbeelden van deze relatie en beweer dat dit zelfs toeneemt, waardoor communicatie meer en meer een bètavak zal worden. Op deze site vindt u overigens onder de titel Betalfa al meer voorbeelden.

Het is ook een voorbeeld van het verschil tussen een handelingscausaliteit en een gebeurteniscausaliteit. Je hebt oorzaak- gevolg-relaties. Een gebeurteniscausaliteit gaat als volgt. De bliksem slaat in een boom, een tak breekt af en brengt schade toe.

Niemand verantwoordelijk. Bij een handelingscausaliteit komt bewustheid om de hoek kijken. Iemand zaagt een tak af en die valt op een auto. Die persoon is causaal verantwoordelijk voor de schade. Hij had het kunnen weten, dat de zwaartekracht zo werkt. Als relschoppers zich mede weten opgefokt door media aanwezigheid zijn die media dus mede verantwoordelijk voor de effecten hiervan. Deze causaliteiten werk ik uit in mijn komende boek Communicatie, een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken. Maar u weet dit alvast. Het boek kunt u via de boekhandel c.q. Bol.com nog steeds bestellen. Het toont u onze vaktoekomst.

Interessante artikelen

Een tocht van zes etappes door de menselijke evolutie toont de weg door de eeuwen en werpt een licht op een mogelijke toekomst over de menselijke gerichtheid op energiezuinigheid.  (zie ook het schema


Een groep supporters eist het vertrek van het bestuur na in hun ogen weer een pover resultaat. Zij hebben alle werkelijkheidszin verloren. het zal de harde kern wel zijn en anders de onsportieve kern.