Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Bacterie:mens:natuur:kosmos

De moderne wetenschap heeft vastgesteld, dat ons lichaam vol zit met bacteriën. Dat is maar goed ook. Zij regelen van alles en houden ons gezond. Dat wil zeggen de goede bacteriën. Het zou ons op zich al op het idee kunnen brengen waar onze oorsprong ligt. Er zijn ook schadelijke bacteriën. Ons immuunsysteem bevecht deze; soms met behulp van de goede bacteriën. Zo bezien is de mens een wandelende bijenkorf van zeer uiteenlopende oerbeestjes. We zijn één bonk co-existentie, een samen-leving van jewelste. Het kan ook anders worden uitgelegd: voor de bacteriën is het menselijke lichaam hun biotoop. Om en om hebben we elkaar nodig als een harmonieus ecosysteempje.

Op een grotere en meer complexe schaal vormen dieren en mensen zo'n samen-leving met die biotoop die wij natuur noemen. Zoals de bacterie staat tot de mens, staat de mens tot de natuur. Net zoals als in de bacteriële wereld zijn er goede en slechte soorten bewoners van dat lijf dat natuur is. De wetensschap maakt ook duidelijk, dat de bacteriële mens bezig is zijn biotoop te vernietigen. Het verschil is, dat er voor de bacteriën meer lijven zijn, maar voor de mens maar één aarde. Het ziet er naar uit dat dit nog lang zo zal blijven. We doen er dus goed aan dat aardse lichaam een wederzijds bevorderlijke samenwerking aan te bieden.

Niet alleen voor ons eigen behoud, maar ook omdat een dergelijke relatie als tussen bacterie en mens, en tussen mens en aarde, op een nog grotere schaal denkbaar is. Het zou dan gaan om een relatie tussen een aarde vol leven en wellicht nog wat exolocaties en de kosmos. De laatste wordt geteisterd door een dodelijke natuurwet: de tweede wet van de thermodynamica. Deze wet beschrijft het proces van entropie ofte wel het proces waarbij georganiseerde en daardoor nuttige energie in haar gebruiksprocessen altijd een deel van die nuttige energie verloren ziet gaan in onbruikbare vormen. Uiteindelijk zal hierdoor het heelal een imments geheel van desorganisatie worden, ongestructureerde, nutteloze energie, als er geen tegenkrachten zouden zijn. De mens, zijn intelligentie en zijn breinvermogen zijn al geheel het resultaat van toegenomen en nog groeiende complexiteit; een bundeling van energie tot op het niveau waarop in intelligente vormen de kosmos zijn eigen verval tegengaat. De mens is als bacterie in de kosmos bezig deze in stand te houden door als anti-entropisten dat alles omvattende 'lichaam' in bruikbare conditie te houden. Alleen op Terra Vita ontmoet entropie zijn vijand.

Het klinkt als een mythisch verhaal, maar ik prefereer de wetenschappelijk geïnspireerde mythe boven de fantasiemythe. Dat komt door die toegenomen complexiteit waaruit kennis opbloeit.