Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De mysterieuze Summeriërs

Prikkelend astronomisch nieuws. Amerikaanse onderzoekers maken uit gedrag van verre kleine hemellichamen in de .Kuipergordel op dat er misschien een negende planeet in ons zonnestelsel rondcirkelt. Deze zou een omvang moeten hebben van 10 maal onze aarde en eens in de 20.000 jaar of daaromtrent met zijn enorme omloop het dichtst bij onze plaats in het stelsel voorbijkomen.

Zekerheid is er nog niet en verificatie van hun vermoeden of hypothese moet nog plaatsvinden. Toch is het interessant als feit op zich, maar vooral ook, omdat de Summeriërs enige duizenden jaren voor onze jaartelling al een voorstelling van onze zonnestelsel hadden, waarin 10 planeten figureerden. Wij schreven Pluto af als planeet omdat deze te klein zou zijn. Zij niet. Hun kennis is een mysterie. 10 Planeten? Wij ontdekten pas in recente eeuwen Uranus en Saturnus met onze telescopen.

Die verre planeet noemden zij Marduk en deze zou eens in de ruim 3000 jaar in onze buurt komen. De Summeriërs leefden in het stroomgebied van de grote rivieren in wat nu Irak is. Ur was daar een stad van importantie, waar ook aartsvader en profeet Abraham vandaan kwam.

Het was een opvallend vooruitstrevend volk. Zij ontwikkelden het schrift (tekensymbolen voor dagelijkse zaken). Door die pictogrammen of tekenfiguurtjes van een klank te voorzien konden die klanken uitgroeien tot woorden, die vervolgens opnieuw uit geschreven of gebeitelde symbolen gingen bestaan, die wij letters en cijfers noemen.

In onze tijd bedacht Alan Turing nog weer een nieuwe symbolentaal, die we kennen als het binaire, digitale schrift. De reeks van nullen en enen uit de computerwereld.

Ook hielden de Summeriërs er een rekenstelsel op na, dat uitging van het getal 60 zoals wij het getal 10 hanteren als rekeneenheid. De cirkelomvang uitdrukken in 360 graden is hiervan nog een restant, evenals de twaalf maanden.

Dus taal, een vergevorderd rekenstelsel en een verrassend nauwkeurig zonnestelsel: hoe kwamen die Summeriërs aan hun tot innovaties leidende kennis?

Het is vooralsnog een mysterie, maar als de Amerikaanse hypothese bewaarheid wordt, ligt er in de oudheid een kennispiek, de oorsprong waarvan het onderzoeken waard is.

Het zou voor de wereld beter zijn als Irakezen aandacht besteedden aan hun boeiende voorgeschiedenis en het is te hopen dat IS de nog resterende sporen niet vernietigd. In zekere zin vernietigen zij daarmee hun eigen roemrijke voorgeschiedenis.

 

 

Interessante artikelen

In Via Victoria 1: woordbetekenis gaf ik aan hoe de oorspronkelijk militaire betekenis van het woord strategie geleidelijk aan wordt uitgebreid met toepassing op civiele actieplannen. De betekenisscha


Voetbalcarnaval viert hoogtij. Vasten is er niet bij.

We kennen op het hoogste voetbalniveau een landskampioenschap en een bekerkampioenschap met de daarbij behorende competities. Op Europees niveau


- Hoe staat de staat er voor?
- De staat staat in het rood.
- Mooi is dat. Ik werk mij blauw en mijn land staat in het rood.
- En als je kleurenblind bent?
- Dan wordt het zwart voor je ogen.