Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De Panama-affaire toont verschillende invalshoeken. Deels is er sprake van legaal gedrag, deels van belastingontwijking of –ontduiking. Het laatste is verboden en leidt tot de conclusie dat er steenrijke mensen zijn die niet hun verplichte belasting willen betalen. Hoewel zij puissant veel geld hebben, is het blijkbaar nog niet genoeg. Rupsje nooit genoeg, noemen we dit op zijn madurodams, hoewel er veeleer sprake is van grootschalige Potvisserij.

Zij die hun geld legaal in Panama stallen roepen de vraag op waarom zij dit doen? Krijgen ze daar meer rente, dan lijkt het begrijpelijk. Maar als dit niet zo is, moet er toch een andere reden zijn, waarom zij hun eigen land mijden op dit punt. Is Zwitserland nu daar de banken opening van zaken geven niet veilig of geheim genoeg meer? Ben benieuwd naar hun reden.

Verder is het opvallend dat zoveel verschillende nationaliteiten Panama’s Fonseca wisten te vinden. Ik kan mij daar geen reclamespots van herinneren. Er moet sprake zijn van een behoorlijke insiders-bekendheid. Ik lees dat banken alhier of fiscale adviseurs de wegen kenden. Alweer die banken in een dubieuze positie dus. Ze hebben toch in Nederland die eed gezworen tot fatsoenlijk en onberispelijk gedrag, nadat zij door de gewone burger na de bankencrisis gered zijn en niet door die rijkaards , want die hadden het merendeel van hun centen al verstopt.

Duidelijk is dat het geen bepaald slag mensen is. Sporters, kunstenaars, bedrijfsdirecteuren, politici, Fifa-bestuurders en zo nog wat, de lijst is lang. Wegsluizen komt voor in alle families. De slotsom is wel pijnlijk: als je veel geld hebt, zoek je een verborgen opslagplaats. Wat mag er niet worden geweten? Dat het veel meer is dan verklaard kan worden door praktijken die het daglicht kunnen hebben. Het gaat dan om zwart geld of oneigenlijk verkregen extra hoeveelheden.

De president van Panama roept nu dat hij geschrokken is en een onderzoek zal instellen. Zijn land wil geen slecht imago hebben. Gossie, wist-ie het werkelijk niet? Dan bedriegt hij ons alweer, nu met een gigantische leugen.

In Nederland reageren politici ook geschokt. Schokken heeft twee betekenissen. Schrikken van een rampzalige gebeurtenis of geld opbrengen. Welaan, de gewone burger brengt getrouw geld op. Zo bezien wonen we allemaal in het drooggelegde Schokland. Eerst de algemene belastingen, vervolgens de BTW op de auto-aankoop, dan de brandstofaccijns, aangelengd met de wegenbelasting om te rijden, gevolgd door de parkeerbelasting om stil te staan en ten leste middels een boete die het tachtigvoudige bedraagt van de kosten van de tijd die je ongewild soms over tijd deed terugkeren naar de nationale melkkoe. Die burger weet zich dus voortdurend geschokt.

Ik weet dat belastingen moeten. Het is solidariteitsgeld, echt gemeenschapsgeld voor voorzieningen voor ons allemaal. Logisch en begrijpelijk. Het is een eer om mee te doen. Maar waarom kennen overheden naast de belastingdienst ten gunste van het volk, waarvoor zij zeggen te werken, geen Verlichtingsdienst? Dat is toch niet zo moeilijk te bedenken? Waarom halen zij niet de beste studenten van de economische faculteiten en geven die de opdracht hoe zo goed als het kan de lasten van de burger te verlichten? Dat is pas een echte dienst(verlening). Zou dit op grote en efficiënte schaal gebeuren dan konden we allemaal een account openen in Panama. De rijken, de slimmen, de goed geadviseerden geven het voorbeeld, ten minste daar waar het legaal is. Ik ben voor het Panama-legaal voor iedereen. What’s in a name!

 

Ps. Boven de rubriekplaatjes op de home page verschijnt voortaan een uitspraak of gezegde onder de titel Kort en Krachtig. Vaak een korte reactie op het directe nieuws.

Interessante artikelen

De geschiedenis neemt nooit afscheid, de toekomst in de eeuwigheid brengt niets nieuws.

Wie eeuwig leeft, schakelt de tijd uit. Contradictie in tempora.

Een mens wordt geboren en verschijnt dan als


Een kinderpardon is onvermijdelijk. Het is een onmenselijke handeling om kinderen die hier langere tijd vertoeven terug te sturen naar hun vaderland, dat zij vaak nauwelijks meer kennen of hebben lere


 Met temperaturen rond 30 º Celsius hier en tot ruim boven de 40 in Spanje en Portugal beleven wij een hittegolf in Europa. Die hadden we vroeger ook. De discussie rond klimaatopwarming maakt dat we o