Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Over de vrijheid van meningsuiting en vooral de grenzen hiervan hoor ik uiteenlopende opinies. Grove beledigingen passen niet en verkondigen doorgaans ook geen mening, vinden de meesten van mijn kennissen. Iemand zei mij, ‘als de beledigingen aan het adres van Erdogan moeten kunnen, zet dit de deur open voor gescheld en zinloos getier overal. Er staat immers nergens dat het alleen mag ten opzichte van verwerpelijke personen.’ (Op twitter zien we daarvan trouwens de straatvariant al oprukken).

Een ander zei het zo:’ Iemand een dictator noemen kan worden ondersteund met feiten en argumenten, althans in de ogen van de spreker, maar voor de term geitenneuker is geen blijk van bewijs, Het is pure belediging. Als provocatie slaat het ook nergens op, want iedereen weet dat het als zodanig is bedoeld en dus verder geen zeggingskracht heeft.’

Weer een ander vindt de Turkse reacties dom: “ Laat dit soort uitspraken toch langs je heen glijden. Woorden doen geen pijn. Wie reageert, gooit slechts olie op het vuur.”

Die onverschilligheid of zo u wilt nuchterheid  kennen andere culturen niet. Belediging is belediging en die moet gewroken worden of bestraft. Het is opvallend, dat terwijl we de wereld voor open verklaren en pogen grenzen af te schaffen, we wel in onze wiek geschoten zijn als de aangesprokene probeert zijn macht ook tot in Nederland te laten reiken. Die belediging gaat de wereld over, waarom die macht dan ineens niet? Is dit een vreemde manier om met twee maten te meten.

Mij zou zo’n scheldwoord niets doen. Wat je zegt dat ben je zelf, zeiden we vroeger in Rotterdam. Maar dergelijke onbedaarde uitingen kwamen niet verder dan de straat waar we woonden en speelden. Nu gaan dit soort incidenten als een zevenklapper de wereld over. Zijn volgelingen kijken naar hem op met in hun ogen en harten de vraag of hij dit over zijn kant laat gaan. Erdogan acht zich een superieure Turk en het zou heel onverwacht zijn als hij zich ten overstaan van alle Turken als opperbaas zou laten beledigen. Hij moet wel van zich laten horen. Een mentaal muggennet bestaat niet in zijn paleis. Hij zou boven de partijen en dus zulke uitlatingen, moeten staan, reageren we hier. Welaan, dat is het ‘em nu juist, dat staat hij al, zo vindt hij.

Het volgende zou mij niet verwonderen. De EU stelt de voorwaarden vast waaraan Turkije moet voldoen voor het lidmaatschap. Van de zijde van Turkije stelt Erdogan nu de voorwaarden vast, waaraan de EU moet voldoen wil hij of zijn land het lidmaatschap straks nastreven. Er zal van eenzijdige voorwaardestelling geen sprake meer zijn.

Als die provocaties iets doen verwachten is het dit wel. De vrijheid van meningsuiting mondt zo uit in een partijtje handjedrukken met dat verschil dat de hele straat er de gevolgen van zal dragen. Het zou cabaret zijn, ware het niet dat het zo ernstig is. Er valt echt niets te lachen.

Interessante artikelen

Afgezien van de persoonlijke woorden gericht tot zijn moeder en zijn overleden broer Friso zal de troonrede 2013 van Koning Willem Alexander vooral worden verbonden aan het woord participatiesamenlevi


Een jaar heeft 365 dagen of 8760 uur. Wie 75 jaar oud wordt, leeft al met al 657.000 uren. Mensen, die dit voor het eerst horen en het getal tot zich door laten dringen, schrikken bijna allen. Een men


De Europese Unie wordt als proces tot vereniging van Europa wel verdedigd met het argument, dat dit oorlogen moet voorkomen. Dat is ook mijns inziens het beste argument om te pogen die eenheid te vorm