Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Etnisch profileren door de politie is zoals dat heet een hot item. Uit onderzoekscijfers blijkt dat agenten veel vaker zwarten staande houdt op vermoeden van een overtreding of erger dan witten. Dat zou duiden op vooringenomenheid en discriminatie van allochtonen of personen met oorspronkelijk een andere afkomst dan de Nederlandse.

Deze minderheden roeren zich en gewagen van discriminatie of erger nog van racisme.

Op dat standpunt valt wel iets af te dingen.

Het zou opgaan voor Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en zo nog wat gekleurde inwoners.

Van tweeën een. Een deel van de Nederlanders is de mening toegedaan dat er sprake is van vooroordelen bij de politie. Welnu het zijn of buitenlanders of Nederlanders.

Voor mij geldt dat van origine buitenlanders die hier al langere tijd vertoeven en een Nederlands paspoort hebben en ook het Nederlanderschap allen Nederlander zijn.

De politie houdt derhalve vooral en met meerderheid veel Nederlanders staande en discrimineert derhalve helemaal niet.

 

Dan is het verweer in tweede instantie, dat er meer zwarte mensen dan witte worden staande gehouden. Ook als die Nederlander zijn. Dus toch een scheve balans. In dat geval moeten we ons afvragen welke reden die agenten hebben om zo te handelen? En dan kon wel eens blijken dat die reden weinig te maken heeft met kleurvoorkeur, maar alles met ervaring en een realistische perceptie.

Ga maar uzelf na. Als u politiecommandant zou zijn en de opdracht krijgt paal en perk te stellen aan het rijden onder invloed waar zou u dan uw manschappen vragen zich op te concentreren? Veel dronken rijders hebben de kroeg als plek waar het onheil startte. In het Dorpje Doodstil is één kroeg. In Amsterdam zijn er enige honderden. Dus nogmaals: waar zou uw aandacht en politie-optreden op richten en de politie zich laten posteren. Doodstil of Amsterdam?

Maar zeg ik nu, dat er cijfers zijn dat Nederlanders met een tint meer buiten hun boekje gaan dan bleke Nederlanders?

In sommige sectoren van wangedrag of overtredingen of wijken is dit zo. Als we de ene cijferuitkomst nemen om tot verklaringen of afkeuringen te komen, moeten we andere cijfers ook in ogenschouw willen nemen. Een deel van dit politionele zg. profileringsgedrag komt voort uit een overweging van doelmatigheid, van kansberekening; hoe hard dit ook klinkt.

Als dan weer het verweer is, dat het met die oververtegenwoordiging van daders in sommige kringen en wijken vaak jongeren betreft met relatieve kleine misdrijven, die op zoek zijn naar een betere toekomst, maar die leven in twee culturen (de thuiscultuur en de Nederlandse buitencultuur), in twee waardensystemen (bijvoorbeeld het Nederlandse gebrek aan grenzen uit vrijheidszin en vergaande tolerantie en een minder buigzame oudercultuur), op zoek ook naar werk, dat er minder en minder is vanwege automatisering en technologisering, dan hebben we een verklaring voor een zekere mate van wangedrag in sommige kringen, maar dat kan de politie niet worden verweten.

De koele redenering is dat, wanneer meer buitenlanders Nederlander worden, er meer Nederlanders bijkomen die hier niet zullen slagen. Als dan een uitkomst is dat zij zich misnoegd weten en sneller in de fout zullen gaan, is dat een vervelende maar onoverkomelijke constatering.

Nederland heeft tienduizenden, eerder denk ik honderdduizenden, misdaden per jaar, waarvan de daders nooit gepakt worden. Diefstallen van fietsen, van winkelspullen, van portemonnees, van aanrandingen, plofkraken, voetbalwangedrag, vandalisme en ga zo maar door. (Alleen al het fietsrijden zonder licht loopt in de tientallen miljoenen op jaar basis. Nota bene alleen al in Groningen-stad)). Vaak doen slachtoffers al geen aangifte meer. De politie komt er toch niet aan toe. We noemen dit veelal kleine criminaliteit, omdat we de consequentie niet durven trekken het te benoemen als wangedrag, waarop aanhouding en veroordeling zouden moeten volgen. Strikt genomen duidt dit erop, dat er nog veel meer mensen staande moeten worden gehouden. En dat de politie moet worden verdubbeld in mankracht en salaris, omdat zij één van de lastigste taken heeft die ons land kent. Als continue brandweer.

Zouden artsen zoveel patiënten onbehandeld moeten laten uit overdruk als agenten wandaders, dan zou de wereld te klein zijn. Zouden artsen erop aandringen dat alle mensen eens per jaar vrijwillig een lichamelijke apk ondergaan, dan zouden we dit toejuichen, als het te betalen viel. Gezondheid en preventie voor alles. Zouden agenten er op aandringen, dat alle mensen eens per jaar even worden doorgelicht op zoek naar potentieel wangedrag, dan schreeuwen we moord en brand.

Blijkbaar is gezondheid een groter goed dan veiligheid. De apk-monteur heeft in ons, autobezitters, een trouwe bezoeker. De apk-agent kennen we niet eens.

Ten opzichte van het aantal daders en zeker de recidive is de politie een minderheid. Aan die minderheid mag ook wel eens aandacht worden geschonken.

Interessante artikelen

De sector huishoudens en kantoren verbruiken voor verwarming, licht en andere energienoden ongeveer 20 miljard m3 aardgas per jaar. Een lichte verhoging –ook nog tijdelijk- van 2 eurocent per m3 lever


Fysiek geweld is strafbaar. Een enkele klap wordt al als misdaad gezien. Met taal mag een mens behoorlijk om zich ‘heenslaan.’ Rechtvaardigt de informatiemaatschappij een herijking van taalgebruik met