Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Is het een samenloop van omstandigheden of zijn het scheuten van snelgroeiers die de oude boom verstikken? Recent onderzoek laat een drastische teruggang zien in het sperma van de westerse man. Die terugloop kan niet worden geconstateerd bij mannen uit andere continenten. Tegelijk verschijnen er in onze contreien oproepen om jongens weer meer jongens te laten zijn. Zij verschillen van meisjes in gedrag en uitingen en moeten niet opgroeien tot mietjes, maar in hun puberteit hun specifieke eigenschappen tot wasdom kunnen brengen. Het lijkt een tegenbeweging, maar ze komt voort uit de tendens tot vervrouwelijking.

In Amsterdam wil men voortaan de aanhef geachte meneer of mevrouw vervangen door een genderneutrale berichteninleiding. Mensen die zich noch man noch vrouw voelen zouden zich nu achtergesteld of gediscrimineerd voelen. In de Londense Metro ging men de Amsterdamse stap al voor. Het Ladies and Gentlemen is er al verdwenen. Het is dus niet alleen in Nederland dat dit speelt. Ook bij toiletaanduidingen is dit type discussie aan de orde. Verder zijn er inmiddels -ik schreef daar eerder over – al zes manieren waarop een vrouw zwanger kan worden dan wel een kind kan verkrijgen zonder dat een man zichtbaar en medeverantwoordelijk zijn inbreng heeft. Er is in aanleg nog wel sperma nodig, maar de eigenaar ervan hoeft voor de rest niet lijfelijk of kenbaar ter zake aanwezig te zijn.

Op rij gezet: de man en zijn identiteit in termen van mannelijkheid staan op de tocht in onze contreien. Is dit een blijk van moderne vooruitgang? Van een emanciperende cultuur? Loopt het westen voor op andere werelddelen? Vinden we dit ook terug in de schrikbarende hoeveelheden mannen die hun libido verleggen naar beeldcontacten met minderjarige kinderen via Internet, zeg maar het echte Dark Net? We zien al dat steeds meer jongemannen cosmetica gebruiken en zacht makende huidcrèmes. Dat vrouwen broeken dragen en het verschil in mode in sommige kringen terugloopt. De stroomlijning, elegantie en de kleuring van auto’s passen misschien ook al in dit beeld.

Is deze tendens afwijsbaar? Ik zou het niet weten. In vroeger eeuwen kleedden manen zich in adellijke kringen ook al buitengewoon vrouwelijk met pruiken, poeders en kleding met kant. Of reageren onze mannelijke genitaliën op het overwegende gebruik van anticonceptiemiddelen, zodat de natuur op basis van de Law of least energy reageert met het kan wel wat minder met die zaadcellen? Evolutionair gezien kan dit niet. Dergelijke veranderingen duren eerder era dan eeuwen. Misschien toch overmatig drankgebruik van generatie op generatie? Of een teveel aan suiker? Wie zal het zeggen? Uiteraard is meer onderzoek nodig. Het zal eens niet zo zijn. Met u ben ik benieuwd naar de ware oorzaak van die westerse terugloop in spermaproductie. Welke aap komt hier uit de mouw?