Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Wij leven in een onvoorstelbare wereld. Oudtijds wisten mensen niet hoe groot de aarde was, wel dat we gezelschap hadden van een zon en wat planeten en daarnaast een aantal sterren en dat er meer mensen leefden dan alleen de doorgaans vijandige groepen uit de directe omgeving. Ook van het aantal dieren had men nauwelijks weet, evenmin als van de vele plantensoorten.

Men leefde kortom in een wereld van tientallen, honderdtallen tot aan een paar duizend. Veel volkeren telden tot tien en daarna heette het al snel veel. In onze tijd worden we eerder belaagd met miljarden dan met miljoenen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik weet hoeveel een miljard is, maar kan mij er evenwel nauwelijks een voorstelling van maken. Het begrip veel heeft zich miljoenvoudig opgerekt, maar leidt niet tot een duidelijk beeld. Kennis levert dus niet per se een goede voorstelling van zaken op. Die onvoorstelbare hoeveelheden worden niet gevormd door kleine eenheden, zoals zandkorrels, maar evenzeer door verschijnselen die groter zijn dan de hele aarde waarop wij krioelen en door minuscule deeltjes, waarbij vergeleken die zandkorrels gigantisch zijn.

Daarbij komt dat niet alleen die omgeving, waartoe ik ook het heelal nu reken, slechts in dergelijke hoeveelheden kan worden weergegeven, maar dat ook nog eens vast is komen te staan dat mijn eigen persoontje barst van de miljarden. Ik kan mij dus verdorie ook nog niet eens voorstellen uit welke massa’s ik zelf besta. Het is een wondere en tegelijk huiveringwekkende wereld. Het woord telgangers krijgt een menselijk equivalent.

Ik ben 1,78 meter lang en weeg 100 kilo. Ik ben piepklein en reusachtig tegelijk. het is maar wat je als vertrekpunt neemt. jMijn hoofd is maar een lichaamsdeel, maar mijn hersenen alleen al omvatten ruim 80 miljard neurocellen met veelvoud hiervan aan verbindingen. In mijn darmen en in en aan de rest van mijn lijf leven 100.000 miljard bacteriën. En dat is maar goed ook. Zij regelen heel wat af, dat essentieel is voor mijn gezondheid en lichaamsfuncties. Zulke getalsgrootheden gaan ook op voor mijn lichaamscellen. Eigenlijk ben ik zo bezien een miljardair. Wat ik niet begrijp is dat mijn hersenen, die zelf uit miljarden deeltjes bestaan, zich die aantallen niet kunnen voorstellen. Het Ken uzelf van het Orakel van Delphi heeft blijkbaar slechts een beperkte reikwijdte en anders is het een onmogelijke opdracht.

Het heelal is naar het lijkt oneindig. De straal bedraagt naar wij nu denken 13,7 miljard lichtjaren. Daar kan veel in, maar dat er miljarden Melkwegstelsels zijn, (voorzichtige schattingen liggen tussen 100 en 200 miljard, maar ook 2 biljoen is geopperd), die op hun beurt uit miljarden sterren bestaan (circa 100 miljoen gemiddeld per stelsel) met een miljardvoudig aantal planeten maakt de heelalinhoud onvoorstelbaar. Zelfs een vergelijking, die overigens verder volstrekt zinloos is, met alle zandstranden ter wereld, brengt de realiteit slechts terug tot een gevoel van nietigheid en hulpeloosheid. En dan lees ik op een doordeweekse dag, als betrof het een sportuitslag, dat er alleen al in onze eigen Melkweg circa 50 miljard planeten van het formaat Jupiter rond dwarrelen, losgeslagen van hun Moederster. Daarop kunnen in ieder geval geen mensen zoals wij leven. Mensen dus die ongeveer onze temperatuurbegrenzingen kennen. Ook op die sterren is het onmogelijk toeven. Blijven over die miljarden of biljoenen planeten waar levenskansen zijn. Eventueel voor gans andere wezens met eigenschappen die sterk afwijken van de onze. Zeg nu niet daar geloof ik niet in. U en ik weten het eenvoudigweg niet. Net zoals uw voorouders niet wisten dat zij wandelende bacteriekolonies waren. Het is regelrecht spectaculair om te vernemen, dat wij er niet zouden zijn als er geen sterren zouden ‘sterven’ waarbij zij zwaardere elementen vormen, die essentieel zijn voor ons lijf en daarmee voor ons bestaan. We zijn een zelf benoemde homo sapiens, noemen ons ook wel homo ludens, maar dichter bij de oorsprong zijn we eerst en vooral homo radians. Kinderen van het licht.

Interessante artikelen

Al sinds meer dan 2500 jaar dalen denkers en wetenschappers af in de wereld van het superkleine. Lange tijd gold de gedachte dat atomen als ondeelbare micromaterie de kleinste eenheden vertegenwoordig


Het eierschandaal begint enorme proporties te krijgen op vrijwel alle gebieden. Het wordt hiermee een voorbeeld voor menig ander onderwerp en de risico’s van grote netwerken, waarvan de ene deelnemer