Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De Nederlandse voetbalvrouwen haalden voluit de media. Het werkelijke wereldnieuws stak daar schraal bij af. Terwijl de voetbalsters een welverdiende en prijzenswaardige overwinning behaalden op hun Engelse tegenstanders, stond op de voorkant van mijn avondblad het echte wereldnieuws. Genetici kunnen DNA-fouten repareren in menselijke embryo’s.

Iets nauwkeuriger geformuleerd: erfelijke afwijkingen veroorzaakt door een mutatie in het DNA kunnen tijdens een reageerbuisbevruchting gerepareerd worden in een menselijk embryo. Aldus de openingszin van NRC-Handelsblad. Niet alleen de baby die nog geboren moet worden kan zo van een ernstige aandoening worden gevrijwaard, maar ook kan deze mutatie niet meer aan volgende generaties worden doorgegeven.

Het betreft hier een chirurgische ingreep op nanoniveau. De hele operatie is met het blote oog niet te zien en moet tijdens de bevruchting worden uitgevoerd. Het gebeurde in Amerika, maar uit dit artikel begreep ik dat er ook al eerdere experimenten plaatsvonden in China. Je mag verwachten dat er op meer plekken in de wereld dergelijke proefnemingen worden uitgevoerd.

Deze ‘medische’ technieken kunnen fabuleus worden genoemd. Bestaande afwijkingen in het erfelijk materiaal kunnen zo onschadelijk worden gemaakt. Elk mens wil gezonde kinderen. We mogen er dus vanuit gaan, dat er veel belangstelling is voor deze mogelijke ingrepen in de nabije toekomst.

De vragen zijn legio. Allereerst van ethische aard. Moeten we zover wel willen gaan? Is deze techniek ook te gebruiken om gezonde eicellen en daarmee uiteindelijk de ‘kwaliteit’ van gezonde baby’s op te voeren? De een zal afwijzend reageren omdat als het ware in de ontstaansnatuur zelf wordt ingegrepen. Is dit een mens toegestaan? De ander zal zeggen: waarom niet? Verbeteringen zijn toch altijd welkom? Ethici zal hier redetwisten over de grenzen aan ons gedrag?

Moeten deze toekomstige reparaties ook uit de ziekteverzekering worden betaald of zijn ze in aanleg alleen weggelegd voor rijke mensen? Je ziet de discussie al rijzen. Hoe moeten fouten worden bestraft of moedwillige fraude? Welke zeer gecompliceerde wetgeving zal vereist zijn? Kortom werk aan de winkel als regeren vooruitzien is. Valt deze ontwikkeling nog te stoppen? Is dit een stap in de realisatie van wat we nu nog beschouwen als science fiction? Tot nu toe werd werkelijkheid wat de mens technisch als mogelijkheid zag en is dat niet wat mensen maakt tot wat zij zijn? Slaaf of instrument van hun hersenen? We komen er nu al achter, dat ons onbewuste meer stuurt dan het bewuste. Ons van iets bewust zijn is het resultaat van wat ons onbewuste al tot werkelijkheid maakte. Diep in ons brein speelt zich een proces af dat we zelf niet kunnen zien of aansturen. Als iemand tegenwoordig zich tegen een beschuldiging verweert met de opmerking ‘ik was mezelf niet’, spreekt hij strikt genomen de waarheid. Ik moet ook mijn oordeel aanpassen. In plaats van verwijten, dat iemand niet goed heeft nagedacht, moet ik zeggen: je hebt niet goed voorgedacht.

Geen wonder dat in tegenstelling tot het voetbalsucces deze bijzondere nieuwswaardigheid in geen van de talkshows gisterenavond aan bod kwam. Gek genoeg of juist niet. Over voetbal valt vooraf niets te zeggen en achteraf evenmin. Gezien de werking van onze hersenen behoort het daarmee perfect bij onze type bespreekbare onderwerpen.

Interessante artikelen

Met verve komt een deel van de Nederlandse burgerij op voor de normen en waarden van de Nederlandse rechtsstaat. In deze tijden van een toestroom van buitenlanders verdedigen die burgers terecht het r