Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In dit artikel ga ik wat meer gedetailleerd in op de zienswijze en mening van de 151 door Edge-bevraagde wetenschappers, schrijvers, kunstenaars en andere beroepsbeoefenaren.  Eerst enige titels van hun bijdragen, die de diversiteit aangeven: - De onzichtbare academie, - Nettovooruitgang, -Seks heeft zijn tijd gehad, - Nivellering, het einde van diversiteit?, - De achteruitgang van voorspelbaarheid en kennis, - Een mondiaal brein, - De vierde fase van homo sapiens, De virtualisering van het heelal en tot slot Iedereen is expert.

Frank Tipler, hoogleraar mathematische natuurkunde stelt; Op dit moment is internet de grote gelijkmaker. We hebben allemaal toegang tot precies dezelfde informatie. Zal dit op den duur de diversiteit van het denken de das omdoen? Of zal onze neiging om geïsoleerde groepen te vormen op internet de broodnodige diversiteit van denken in stand houden? Zullen er nog steeds wetenschappers zijn die op een of andere manier naar dezelfde ruwe gegevens kijken als de rest met zijn consensusmening?

Richard Dawkins, de veelbesproken en gelezen evolutiebioloog en bedenker van de culturele genen, zijnde de memen,  geeft als mening: Parels voor de zwijnen is nog positief uitgedrukt als het gaat over een doorsnee-chatgesprek, maar de parels van hardware en software vind ik wel inspirerend. Het web is een geniaal stukje werk, een van de grootste prestaties van de mens. En het bijzondere is: het is niet geconstrueerd door één individueel genie en ook niet door een hiërarchisch bedrijf. Internet is tot stand gekomen door een anarchistische confederatie van grotendeels anonieme units op de hele wereld. …Niemand, letterlijk niemand, heeft dit netwerk ooit ontworpen of samengesteld. Het is lukraak en organisch gegroeid op een manier die niet alleen biologisch is, maar specifiek ecologisch. …..De niet geplande eenwording van de wereld door het web (een sciencefictionfan ziet hierin misschien de embryonale aanzet van een nieuwe levensvorm) weerspiegelt de evolutie van het zenuwstelsel in meercellige dieren….Als we nu eens veertig jaar vooruitkijken? De wet van Moore zal waarschijnlijk nog een tijd geldig blijven, lang genoeg om wonderen te verrichten. Het opvragen van informatie uit het gemeenschappelijke externe geheugen zal ongelooflijk veel sneller gaan. We hoeven minder af te gaan op het geheugen in onze schedel. Momenteel hebben we nog ons biologische brein nodig voor de verbanden en associaties. In de toekomst zullen meer geavanceerde software en snellere hardware ons zelfs die functie steeds meer uit handen nemen.

Steven Pinker, hoogleraar psychologie Harvard University  beantwoordt de vraag met zijn tegendeel.  Hij schrijft: Ik geloof in de menselijke aard en in de tijdloze normen van logica en bewijs. Elektronische media zullen heus niet de mechanismen voor informatieverwerking van ons brein veranderen, of de modus ponens (wijze van redeneren) of de stelling van Bayes (over kansberekening) ongeldig maken. De indruk, dat internet onze manier van denken verandert, wordt versterkt door een aantal fenomenen: de druk op experts om te verkondigen dat ‘’’alles verandert’’’ door een vondst/ontwikkeling; een oppervlakkige opvatting van wat denken is, waarbij het denkproces op één hoop wordt gegooid met de materie. Hebben al die sms’ers, surfers en twitteraars het benijdenswaardige vermogen ontwikkeld om meerdere stromen nieuwe informatie tegelijk te verwerken? De meeste cognitief psychologen betwijfelen dit, en recent onderzoek van Clifford  Nass bevestigt hun scepsis.  Als je meerdere dingen tegelijk doet, vergaat het je vaak als Woody Allen, die na een snelleescursus Oorlog en Vrede in één avond verslong. Zijn samenvatting; ‘’Het ging over een stelletje Russen.’’

Het is niet zo  dat internet onze manier van denken verandert. Veel interessanter is de vraag hoe internet zich aanpast aan het denken van de mensen.

Ter opwekking van uw leeslust nu een aantal korte citaten.

Neri Oxman, architect en onderzoeker bij MIT: Internet is een kaart van de wereld .Tegelijk verkommert het waarnemingsvermogen en kwijnt het vermogen om abstract kritisch te denken weg. Onze modellen worden de realiteit, waarvan we juist een model moesten maken.

Albert-Laszlo Barabasi, directeur en hoogleraar Center for Complex Network Research: Tegenwoordig is internet mijn zesde zintuig. Het heeft de manier waarop ik een probleem aanpak verandert.

Seirian Sumner, onderzoeker evolutiebiologie: Wij zijn afhankelijk van internet als sociaal netwerk. Als manier om contact te houden met vrienden en vreemden en als middel om aan informatie te komen. Op internet gedragen we ons extreem altruïstisch: we nemen uren de tijd om anderen te adviseren in chatrooms, we dragen anoniem bij aan Wikipedia, uitsluitend om de kennis van anderen te verrijken.

John Markoff, journalist o.a. bij de New York Times: Welkom in een akelige Blade Runner-achtige wereld, die wordt gedomineerd door Russische, Oekraïense, Nigeriaanse en Amerikaanse cybermaffiosi. Elke beweging, elke zet van je wordt in de gaten gehouden door een legioen van Big Brothers en Little Brothers.

Howard Rheingold, communicatie-expert, auteur van Smart Mobs: Als je geen fundamentele vaardigheid hebt in aandacht, participatie, samenwerken en netwerkbesef, en geen neus voor rotzooi, loop je het risico in alle kuilen te vallen die critici noemen –oppervlakkigheid, goedgelovigheid, afleiding, vervreemding, verslaving. Ik maak me zorgen over miljarden mensen die toegang krijgen tot het net, zonder het flauwste benul hoe ze kennis moeten vinden, en verifiëren, hoe ze voor zichzelf moeten opkomen, en deelnemen in plaats van passief consumeren, hoe ze discipline moeten betrachten, en hun aandacht moeten verdelen in een ‘altijd-aan’-omgeving, hoe en waarom ze in een steeds opdringeriger omgeving gebruik moeten maken van de privacybescherming die er is.

Jamshed Bharucha, hoogleraar psychologie: Het synchroniseren van het denken en het gedrag bevordert de groepssamenhang ten goede of ten kwade.  Groepsidentieit is een van de allerbelangrijkste dingen voor mensen. De verbindende kracht van het net zorgt dat we anders denken over onszelf en de wereld, misschien heeft het zelfs een emergente vorm van cognitie mogelijk gemaakt. Een cognitie die optreedt wanneer individuele breinen op complexe wijze worden gesynchroniseerd. U ziet het, de meningen lopen nogal uiteen, als het gaat om bijzondere effecten of vergaande veranderingen. Tot zover enige impressies van een aantal specialisten, die hun visie geven op het Internet-fenomeen  in het Edge-boek. In het derde artikel geef ik u mijn visie. Tot over een kleine week.

Interessante artikelen

De glimlach van de zon

De klimaatconferentie in Parijs stemt tot enig optimisme. Er is een grote mate van overeenstemming over het gegeven, dat de wereld hard aan de slag moet. Natuurlijk bleek de ge