Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Gedragswetenschappen zijn een bron van kennis en informatie voor communicatoren. We observeren, doen mensproeven en maken statistieken. Maar de wetenschap blijft zacht. Betawetenschappen leveren hardere feiten. De mens is evenzeer een onderdeel van de natuur als alle andere wezens en dingen. De betawetenschappen kunnen ons daarom minstens zoveel leren. Sterker nog, naar mijn mening bepalen natuurwetten ons gedrag, meer en wellicht verwonderlijker dan we nu aannemen of verdisconteren. In de serie Betalfa zal ik de komende tijd relaties leggen tussen natuurwetten en wetmatigheden en ons communicatievak. Ter lering, ter inspirering en versterking van de accountability.

De serie verschijnt onder de titel Betalfa. de woordspeling zal u duidelijk zijn. Een uitgebreide behandeling van dit thema treft u aan in mijn boek 'Verbonden Ietsigheid', verschenen mei 2011. De Betakennis is uitgangspunt voor de bepaling van gedrag, een visie op ons communicatieproces of een leerzame analogie. Er is geen speciale kennis van de natuurkunde nodig. Betalfa is voor wie thuis in het alfabet goed te volgen.  Ik zal in willekeurige volgorde vooralsnog behandelen:

1. De eerste wet van de thermodynamica - energie gaat nooit verloren

2. De tweede wet van de thermodynamica -bij energietransactie gaat altijd wat nuttige energie over in onnutte energie/het entropieprincipe

3. Lichtgedrag versus mensengedrag

4. De wet van least energy - het streven naar zo min mogelijk energie-inzet

5. De informatiewaarde van chaotische processen

6. Het innemen van ruimte als oerprincipium

Interessante artikelen

De EU telt 28 lidstaten.

De Muntunie heeft 17 leden.

De EU telt ongeveer 50 verschillende talen.

Grote landen als Engeland, Zweden en Polen hebben geen euro.

Noorwegen en Zwitserland zijn geen EU-


Een wat luchtiger blog deze keer. Van de week bestelde ik in een gewoon café-restaurant in de stad een kopje koffie. Dat verkleinwoord klopte inderdaad. Het was een kopje dat we kennen van een Italiaa


Ben ik voor of tegen de EU? Ik ben voor als het gaat om afspraken, die voorkomen dat men slaags raakt. In die bedoeling toont de EU al 75 jaar dat het ideaal van de ‘oprichters’ succesvol is. Als hier