Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In de Bijbel vind ik geen enkele verwijzing naar de evolutieleer of het feit van de evolutie. In de Koran evenmin. De schrijvers van deze teksten hadden er geen weet van. Als God de teksten heeft ingegeven, wist hij er ook niets van. Alwetend was hij dus niet. Een dergelijke aardse ontwikkeling kun je niet over het hoofd zien , noch je eigen schlepsels onthouden. Ergo God bestaat niet. Ook latere gelovigen die de teksten herzagen of aanpasten tijdens de diverse concilies repten er met geen woord over. Hun kennis was eenvoudigweg nog niet zo ver.Pas in 1859 verrijkte Darwin de wereld met zijn theorie, die inmiddels duizendvoudig geverifieerd is. De theorie is dus feit geworden. Zelfs de huidige paus, toch gods afgezant in het hiernumaals, heeft de evolutie erkend.

 

Wat nu intrigeert, is waartoe die leer van aanpassing en selectie leidt. Als de klimaatverandering zo snel desastreuze gevolgen teweeg zal brengen, is er van evolutie geen sprake omdat de tijd tekort zal zijn voor aanpassing. Net zoals de dierenwereld de gevolgen van die meteoorinslag bij Mexico voor een groot deel niet kon overleven, zal deze klimaatramp het process van geleidelijke aanpassing teniet doen. Het verschil is dat de mensheid toen die meteoor niet kon zien aankomen en wij die opwarmingsramp wel.

Een mogelijk verschil is ook, dat we met de moderne kennis en raketwapens die meteoor aan diggels hadden kunnen schieten, maar dat we middelen om binnen deze eeuw de opwarming te stoppen lijken te ontberen dan wel de aanpassingswil om ons opwarmende handelen terstond te staken. Je zou kunnen redeneren, dat we sinds Darwins geniale visie nog niet veel geleerd hebben als het om het tempo van aanpassing gaat, als het er echt op aankomt.

 

Wie er waar en met hoeveel overleven weten we niet. Dat hier het selectieproces wel een rol speelt, zal blijken. Ik vrees dat de natuur onverschillig staat tegenover welke schifting ook. Rijke mensen kunnen eerder de leefbare gebieden opzoeken en zich beschermen dan arme. In die zin is een voorselectie misschien al bezig. Niet de sterkste overwint, maar de rijkste. Het betreft dan geen biologisch-lichamelijke aanpassing maar een materiële. Geld als klimaatregelaar, als climate conditioning.

 

Het is pure ironie dat uitgerekend de zon de beste kansen biedt tegen klimaatopwarming als het om schone energie gaat. Zo bezien is er dan misschien toch van evolutionaire aanpassing sprake. Het kostte de mens een paar miljard jaar om intellectueel zo slim te worden dat we de zon tegen zichzelf kunnen inzetten. Ter wille van overleving van de soort. Maar dan moeten we er het tempo wel inhouden en niet vlak voor de streep versagen. We zijn het aan ons verstand, in dit geval ons bijzondere aanpassingsvermogen, verplicht.

Interessante artikelen

In de Kerstrede van Hare Majesteit komt in de tekst, die circa 650 woorden omvat, 10 keer het woord vertrouwen voor. Trouw komt twee keer voor. Wantrouwen en zelfvertrouwen elk één keer. Vanuit de pol


Meningsuiting maakt het onwaarneembare fysiek. Wie voor zichzelf alle vrijheid claimt, laat voor een ander geen territorium meer of moet uit het principe van gelijkheid anderen die vrijheid ook gunnen