Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Dood aan Nederland schreeuwden Pakistani die de cartoonexpositie over de profeet Mohammed door Wilders als diepe godsbelediging ervaren. Dit waren geen paar gekken, maar een opgezweepte menigte. (We zien overigens hoe snel informatie zich actueel verspreid en door misselijke doorgeefluiken een rol spelen). Hoevelen in dat land delen die mening? Als zou blijken dat dit door een overwegende meerderheid zo wordt gedeeld, ben ik geneigd te zeggen: gelijk oversteken. Wij trekken dat tentoonstellingsplan in, als jullie een paar zaken, die wij als een schoffering van ons ‘geloof’(lees:maatschappijvisie) beoordelen, aan jullie kant de wereld uit helpen. Ik moet aannemen dat hierover helaas niet te praten valt, al was het maar omdat fanatieke Pakistani wel tien bezwaren hebben op grond waarvan zij heel Nederland van de aardbodem willen zien verdwijnen.

Daar zit ‘m nou net de kneep in dit soort kwesties. Het gaat zelden over één enkel heikel punt dat als dodelijk beledigend wordt geschetst. Onze hele levensstijl en maatschappelijke visie worden verfoeid en daarmee ons hele volk en onze cultuur. Ausradieren is de leus. De tendens tot vernietiging van de blasfemische tegenstander is aangeboren of in ieder geval vanaf de eerste luier aangeleerd. Men lust ons niet. Het egostandpunt is van een zo onverzoenlijke en onverzettelijke aard, dat er geen kruid tegen is gewassen. Eigenlijk is het vertoon van ongefundeerde superioriteit.

Ik maak mij sterk, dat als men Pakistaanse baby’s zou laten opgroeien zonder die religieuze indoctrinatie deze kinderen zelf nooit op een dergelijke onverzoenlijkheid zouden komen. Zijn Nederlanders dan zoveel beter? In aanleg niet, maar wij kennen die hersenspoeling vanaf dag één niet of althans in veel mindere mate of aantallen van ouders en geloofsvoorgangers . Er zijn duidelijke aanwijzingen hoe deze vorm van cultuurbarbarij in onze contreien door kennisontwikkelingen is versleten en tenietgedaan.

De vraag is dus daarmee voor de hand liggend simpel: hoe exporteren wij die ontwikkelingen alsnog naar landen waar die geestelijke beknelling hoogtij viert? Een alternatief is er niet. Iedere cultuur zijn eigen blinde waanzin laten behouden is geen oplossing. Men gaat de ander sowieso naar de keel. Het gevolg is verdediging en daarmee ruimte voorhet argument voor wapenontwikkeling.

Kennis, onbevoordeelde kennis, is onze uitweg naar een vredige wereldgemeenschap. Dat vergt de eliminatie van geboden van bovenaf. Diep doorgedachte geboden vanuit onszelf binnen een cultuur van natuurlijk duurzaam overleg lijken raadzaam en werkbaar. Klinkt dit idealistisch? Kan zijn, maar we kunnen het ook gewoon practicisme noemen. Dus besluiten en beginnen. Alleen al het vaststellen van de uitgangspunten kan een bron van lering en verrijking zijn. We starten dan tevens met een nieuwe jaartelling. Jaar 1 van de wijsheid. En niet zeggen ‘wat is wijsheid? Daar gaat het nu net om. Ook dat bedenken we opnieuw uit. Op weg naar een nieuw rijbewijs. Ik bedoel natuurllijk een nieuw leefbewijs.

Inmiddels heeft Wilders zijn cartoonwedstrijdplan ingetrokken. Hij acht dit de commotie niet waard. Hoe dan ook Nederland buigt hiermee voor dit dreigende gekrakeel.

Interessante artikelen

Gedragswetenschappen zijn een bron van kennis en informatie voor communicatoren. We observeren, doen mensproeven en maken statistieken. Maar de wetenschap blijft zacht. Betawetenschappen leveren harde


IEen koopman of –vrouw prijst op de markt zijn of haar waren aan. (Eigenlijk zouden we hen verkoopmannen en –vrouwen moeten noemen). U gaat vrijwilllig naar die markt op eigen initiatief en neemt kenn