Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Bij een Nieuw Jaar horen wensen, voorspellingen, voornemens, nieuwe gezegdes en woorden. Bij deze een overzicht van mijn hopen, vrezen, denken en willen doen.Een Unie is zo sterk als zijn zwakste schakel. De EU gaat grotere scheuren en twijfels laten zien. De verschillen tussen leden staan een eenheid in de weg. Dit betreft geld, cultuur en binnenlandse onrusten.Alle geld leidt naar Rome. De Italiaanse banken krijgen toch staatssteun. Ondanks dat de EU dit verbiedt. Maar Brussel houdt geen

Lees meer...

Zomaar een paar lasten uit het nieuws van zegge en schrijve één dag. In menige thuiszorgorganisatie worden aan de lopende band fouten gemaakt, die tot levensbedreigende of in ieder geval zwaar onwenselijke situaties leiden. Zijn het echte fouten en daarmee een verschijnsel van gebrek aan kwaliteit of komen zij voort uit te weinig tijd door teveel administratie en te weing handen.Het leidt tot de vraag: hoe veel ouderen kan een samenleving hebben die deskundige zorg behoeven? En hoeveel

Lees meer...

Op mijn vorige blog over de zaak Anne kreeg ik in hoog tempo reacties. Het voorstel om de dader te laten kiezen voor onderzoek of een levenslange straf ten einde herhaling te voorkomen vonden niet alle reageerders een voor de hand liggende oplossing.Ik licht gaarne mijn suggestie toe. Mensen hebben in ons stelsel van rechtspraak rechten, maar zij hebben in de maatschappij als zodanig ook plichten. Het recht om niet zichzelf te beschuldigen en bijvoorbeeld te liegen of te zwijgen is een

Lees meer...

Deling als ultieme oorzaak.Deling is de bron van alle beweging, verschil, materiebenoeming, leven en het polaire denken en handelen van mensen.Polariteit: Mensen zijn meesters in polarisatie. Voor elke eigenschap, mening, situatie of standpunt hebben we wel een tegenstrijdige, alternatieve of betwijfelende pendant. Het geldt voor de materiele wereld zowel als de geestelijke, die zelf ook tegenover elkaar worden gesteld, zoals materialisten en idealisten elkaar opponeren. Het geldt voor

Lees meer...

De indrukwekkende verhoging van de gemiddelde leeftijd in de betere delen van de wereld zorgt in toenemende mate voor een groot conflict. Nederland behoort zeker tot die gezegende betere wereld. Wat botst zijn de betaalbaarheid van goede zorg aan de ene kant en de duur plus de hieraan verbonden personeelsbehoefte voor die verzorging aan de andere kant. Het kan zo worden samengevat: zorgeloos genieten is op hoge leeftijd een uitzondering.Waar trekken we de grens?Driekwart van de mensen

Lees meer...

Zwaar onweer eist slachtoffers tijdens het Belgische Pukkelpop. De autoriteiten (organisatie, politie en hulpdiensten) wordt gebrek aan crisisbeheersing en informatie verweten. Hoe zit het echter met de persoonlijke verantwoordelijkheid voor eigen lijf en leden?De gevolgen van noodweer, die het festivalterrein teisterden, worden als rampzalig gekwalificeerd. Men zal zonder twijfel lessen trekken, regels aanscherpen en de autoriteiten aanklagen. Daar wil ik het nu eens niet over hebben. Het

Lees meer...

Subcategorieën