Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De situatieNederland geeft elk jaar miljarden uit aan ontwikkelingshulp. Als dit geschiedt omdat we mensen willen helpen in armlastige landen kan niemand die anderen het recht geeft op een menswaardig leven bezwaar maken. Als het (mede) gebeurt, omdat we handelen uit schuldbesef, omdat op enigerlei wijze deze landen en hun bewoners door ons toedoen in deze positie zijn gebracht, teken ik wel bezwaar aan. Hoe zou een enkeling persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor in welvaart

Lees meer...

Velen in parlement en volk verwerpen de afschaffing van de dividendbelasting voor Shell en Unilever. Wat nu als we (de Staat) voor dit bedrag hun aandelen kopen en de regering die aandelen in de staatspensioenpot stopt? Shell en Unilever krijgen goede aandeelhouders en doen impliciet hun best voor Nederlanders. Nederlanders worden na verloop van jaren een stevige belangenclub en krijgen de uitkeringen van hun winstaandeel bij hun pensioen gevoegd. Uiteraard met wisseling van hoogte net als

Lees meer...

Volgens wetenschappers en andere nuchtere denkers is astrologie volslagen onzin. Alsof die zon en zijn planeten ons determineren. Alsof er geen octillion andere hemellichamen zijn. In dit artikel geef ik aan waardoor het onzin is, maar tegelijk zet ik een kleine schijnwerper op hoe het misschien wel in elkaar zit.Eerst de flauwekul. Al die dagelijkse of wekelijkse stukjes in kranten en damesbladen zijn pure verlakkerij. Ze zouden immers elke keer slaan op circa eentwaalfde van de bevolking

Lees meer...

Een vliegtuig stortte neer in de Middellandse Zee. De oorzaak is nog onbekend. Vliegmaatschappijen en ook neutrale wetenschappers zullen zeggen, dat de kans dat vliegtuigen verongelukken nog steeds zoiets is als 1 op tienduizend vluchten. Vergeleken bij het autoverkeer is vliegen zo gerekend erg veilig. Mathematisch klopt dit.Maar voor slachtoffers en nabestaanden geldt een andere kansberekening. De kans dat de dochter van die huilende moeder in Cairo, die stewardess was op die vlucht, dood

Lees meer...

Er zijn talloze wetmatigheden en berekeningen van natuurkundige, kosmologische of astronomische aard, die erop wijzen dat het heelal nog miljarden jaren of langer kan bestaan. Experts kunnen vrij exact –in verhouding tot de enorme tijdschalen- uitrekenen wanneer sterren hun laatste levensbrandstof hebben verbruikt. De uitdijing van het heelal heeft zijn grenzen en de kosmos zal uiteindelijk ten prooi vallen aan de entropie. Zelfs de tijdspanne hiervan is bij benadering bekend. Diezelfde

Lees meer...

De Anne Faber-zaak maakt duidelijk dat rechters in het geval van veroordelingen van geestelijk gestoorde moordenaars nu net niet op de feiten afgaan. De betreffende dader beging al eerder een gruwelijk misdrijf. Hij weigerde aan een TBS-onderzoek mee te werken. Daardoor konden twee feiten niet worden vastgesteld. Eerstens of en in welke mate de dader geestelijk gestoord was. Tweedens of hij behandelbaar zou zijn. Dat leidt feitelijk tot een derde onzekerheid en wel of hij ook geneesbaar zou

Lees meer...

Subcategorieën